Ikke greit med ørefik

OPPDRAGELSE: Til min store forundring har flere kjente personer stått fram i media i det siste og ment at det er greit å gi ulydige unger ris.

Særlig oppsiktsvekkende er det om Stortingets visepresident Carl I. Hagen har blitt sitert riktig på at han mener foreldrene har rett til å gi barn ris. Det er nemlig feil.

Straffelovens bestemmelse om legemsfornærmelse gjelder også barn. I 1972 ble foreldres rett til å fysisk refse egne barn opphevet. I 1987 ble lovverket skjerpet ytterligere. Barn skal ikke utsette for vold eller på annet vis bli behandlet slik at barnets fysiske eller psykiske helse blir utsatt for skade eller fare.

Det er ikke lov å slå eller rise barn i Norge. Det samme gjelder ørefiker og rising med hånden på bar bak.

Etter min mening skal ikke voksne bruke noen form for fysisk makt overfor barn. Fysisk avstraffelse virker krenkende og ydmykende på barn.

Det er svært uheldig hvis ledende samfunnspersoner mener dagens rettstilstand er uklar på dette området. Viser det seg at Carl I. Hagens syn på barneoppdragelse deles av flere, må vi skjerpe lovverket ytterligere. Barn skal ikke påføres smerte som en del av oppdragelsen.