- Ikke hørt noe

Hos importør Gunnar Amundsen AS slo meldingen om at Rusmiddeldirektoratet vil stoppe bruken av vodkalogoen i moteshowet ned som en bombe i går.

Smekk for Smirnoff

- Vi har ikke mottatt noen melding om at vår bruk av Smirnoff-logoen er lovstridig, sier Hege Saastad, prosjektleder for Smirnoff International Fashion Awards.

Hun påpeker at firmaet hele tida har vært ytterst forsiktig med bruken av Smirnoff-logoen.

- De gangene vi har arrangert den norske finalen har vi tonet ned bruken av logoen, men i tilknytning til baren i lokalet er logoen brukt, vedgår Saastad.

- Kommer dere til å droppe bruken av vodkalogoen etter å ha fått brev fra direktoratet?

- Vi kommer til å ta brevet til etterretning. Vi er ikke interessert i å gjøre noe lovstridig. Det er også årsaken til at vi ikke har brukt logoen i større utstrekning, slutter Saastad.