- Ikke kunstnerisk forsvarlig

- Vi har forsøkt så godt vi kunne å finne en løsning, men ut fra kunstneriske hensyn er det ikke forsvarlig at Talina Hansen står på scenen, sier Yngve Horn.

Ble gravid og fikk sparken

Yngve Horn i Matinéteatret begrunner avgjørelsen med at Talina Hansen som høygravid ikke passer i de rollene hun var tiltenkt i «Serru Serru».

- Jeg finner det forunderlig at hun prøver å tvinge seg til en deltakelse på scenen. Vi har forsøkt å løse dette til det beste både for stykket og for Talina Hansen, men har altså ikke funnet det kunstnerisk forsvarlig, sier produsent Yngve Horn.

- Vi tilbød Talina andre oppgaver i stykket, men disse takket hun nei til. Hun har ikke fått sparken, og får utbetalt lønn i henhold til kontrakten, sier Yngve Horn.