Debatt: Ny barnehagelov på høring

Ikke kutt i kontrollen med barnas penger

Mener regjeringen alvor med innskjerpingene i loven, bør ikke den lokale tilsynsordningen som i dag eksisterer fjernes.

LOKALT OG NASJONALT: Det eneste riktige vil være både nasjonalt og lokalt tilsyn med pengebruken i private barnehager, mener artikkelforfatterne. Foto: NTB scanpix
LOKALT OG NASJONALT: Det eneste riktige vil være både nasjonalt og lokalt tilsyn med pengebruken i private barnehager, mener artikkelforfatterne. Foto: NTB scanpixVis mer
Meninger

I regjeringens forslag til endringer i barnehageloven foreslås det å fjerne kommunenes mulighet til å føre tilsyn med pengebruken i private barnehager. Da vi som foreldre varslet om økonomisk mislighold og brudd på barnehageloven i vår datters barnehage, var det lokalt engasjement og oppslag i lokalpressen som ledet til at kommunen opprettet tilsynssak.

I høringen anslås det at en nasjonal tilsynsmyndighet bør ha mellom 20 til 30 ansatte, og at bevilgningen skal knyttes til en egen post i statsbudsjettet. Hvordan skal en så liten enhet sikre god kontroll med landets over 3000 private barnehager? En bedre løsning hadde vært både lokal og nasjonalt tilsyn som kan utfylle og supplere hverandre.

Vi frykter at lokaldemokrati og engasjement for barnehager kan bli svekket som følge av endringene regjeringen foreslår. Skal bare et nasjonalt tilsyn ha lov til å undersøke pengebruken i private barnehager, kan det gjøre det vanskeligere for foreldre som stiller spørsmål om pengebruken i sin barnehage å nå frem til tilsynsmyndighetene.

Det er riktig som departementet hevder at kommunene ikke nødvendigvis besitter den spesialkompetansen som tilsyn med store barnehagekonsern eller interntransaksjoner krever. Men regjeringen og departementet tenker feil om de mener løsningen er å frata kommunene muligheten til å kunne gjennomføre økonomisk tilsyn.

I 2017 kom det en rapport som viste at regnskapene i bare én av hundre private barnehager var undersøkt. Men til forskjell fra den gang Agenda Kaupang gjorde sin kartlegging, mangler det nå ikke lenger praksis og erfaring med hvordan gjennomføre økonomiske tilsyn.

Det er gjennomført flere tilsynssaker de siste to årene, og en rekke tilbakebetalingskrav har blitt prøvd ved klagebehandling. Dermed er det allerede blitt enklere for kommuner fremover å vite hvordan de skal gå frem ved økonomiske tilsyn.

Hvorfor vil regjeringen stoppe den videre utviklingen av tilsynskompetansen som er opparbeidet? Fjernes kommunenes mulighet til å føre tilsyn betyr det også at den tilegnede tilsynskompetansen i en rekke kommuner risikere å gå tapt.

Det er kommunene som tildeler midler til barnehagene, da bør de også kunne sjekke hvorvidt midlene blir brukt riktig. En må anta at en nasjonal tilsynsmyndighet vil måtte prioritere større saker og større summer, og at det i så fall kan bli vanskeligere å få igangsatt tilsyn med mindre forhold.

Det er merkelig om foreldre og kommunen skal være avhengig av prioriteringen til en nasjonal tilsynsmyndighet for å kunne sjekke pengebruken ved barnehager i egen kommune.

For oss fremstår det som uforståelig at det å fjerne kommunens tilsynsrett, skal kunne gi bedre kontroll med pengebruken i private barnehager. Vi mener at det eneste riktige ville være å beholde dagens tilsynsordning og forsterke kontrollen med et nasjonalt tilsyn. Ny nasjonal tilsynsmyndighet bør da få ansvar for nettopp oppgavene kommuner vanskelig kan gjennomføre, som for eksempel:

  • kontrollere økonomien i barnehagekonsern

  • kontrollere økonomien hvis eier har barnehager i flere kommuner

  • gjennomføre stikkprøvekontroll på nasjonalt plan

Det er viktig at foreldre og skattebetalere kan ha tillit til at tilskudd til private barnehager kommer barna til gode, slik det står i barnehageloven. Regjeringens forslag til innstramminger i regelverket for private barnehager er et steg i riktig retning, men hvis en samtidig fjerner dagens tilsynsordning det en fare for at kontrollen i praksis reduseres.

Økt tilsyn bør komme først og fremst av hensyn til barna. Men økt tilsyn er også et gode for barnehagene som gjør som de skal, som bruker pengene som avtalt og leverer god kvalitet. Det burde være i regjeringens interesse å gi seriøse private barnehageeiere den håndsrekningen i lys av de mange oppslagene om stor profitt og uriktig bruk av barnas penger.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.