- Ikke kvel Teater-Norge

I forbindelse med at Sogn og Fjordane Teater feirer 25- årsjubileum, går sentrale skuespillere nå ut mot det de kaller «kaldkvelingen» av distriktsteatrene og kommersialisering og sentralisering av norsk teaterliv.

Toralv Maurstad, Per Christian Ellefsen og Agnete Haaland har alle vært tilnyttet jubilanten Sogn og Fjordane Teater. De forteller nostalgisk om teaterbåten «Innvik», kaoset og den nærmest ubegrensede stå-på-viljen som preger de små regionteatrene. Men de ser også negative utviklingstrekk.

- Når vi tenker tilbake, ser vi tydeligere tendensene til kommersialisering og sentralisering av teatrene. Endringene er skumle, for de kommer gradvis snikende, sier Ellefsen.

«Kaldkveling»

Agnete Haaland er datter av teatrets første sjef og primus motor, Anne Gullestad.

- Mammas mål var jo at «alle» i Norge skulle få ordentlig teater selv om de ikke bodde på Frogner. Derfor var «Teaterbåten Innvik» en glimrende idé. De fleste småstedene på Vestlandet har kai selv om de ikke har råd til kulturhus. Det er en skam at «Innvik» nå ligger til kai i Oslo, den burde reist rundt i distriktene med teater, sier Haaland, som selv jobbet ved teateret i seks år.

Hun er bekymret for hvordan skrale kommunale budsjetter skal ramme allerede svake distriktsteater.

- Det jeg kaller «kaldkvelingen» av teateret er sterkest i distriktene, supplerer Ellefsen.

Kritiske

Samtalen kommer inn på Sceneutvalgets forslag om å kutte den faste støtten til distriktsteatrene og opprettelsen av et sentralt scenekunstråd.

- Det er helt feil om evnene til å skrive en bra søknad om pengestøtte skal være avgjørende for hvem som skal få drive teater. Teater skapes ved å slite, slåss og skape noe rundt seg. Hvordan skal et par karer i departementet kunne lese ut av en søknad om en idé kan materialisere seg, spør Maurstad.

- Det er forskjeller mellom de ulike teatermiljøene som er i fare for å forsvinne hvis programmene i distriktene skal bestemmes fra Oslo, sier Ellefsen, og oppsummerer:

- Mye av vår kjærlighet til Sogn og Fjordane Teater bygger jo på et ønske om at de skal få drive i 25 år til.

ROSER JUBILANTEN: Toralv Maurstad (foran), Per Christian Ellefsen og Agnete Haaland skal delta i Sogn og Fjordane Teaters jubileumsforestilling søndag. Skuespillerne roser teateret, men er bekymret over distriktsteatrets rolle i framtida.