Ikke lukk håpets dør!

RUSOMSORG: Alle med hjerte for rusmisbrukere føler nå sterk bekymring. 25/4. satte vi fokus på den manglende respekt myndighetene viser dem. Helse Sør-Øst har for eksempel radert vekk 70 behandlingsplasser, 19 av dem på Frelsesarmeens «Håpets dør» i Fetsund.

Kari Henriksen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet svarer 2/6. at Regjeringen har lyttet til brukerne. Jon Storaas i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon mener imidlertid at situasjonen er svært alvorlig, og at vi vil få flere svingdørspasienter. 3/6 skriver Kariann Tingstein, generalsekretær i Landsforbundet mot Stoffmisbruk, at færre plasser og kortere behandling er et feilgrep. Hun konstaterer at «Kari Henriksen og Helse Sør-Øst er de som ikke tar de rusavhengige og deres pårørende på alvor».

I en brukerundersøkelse på «Håpets dør» framhever samtlige at god tid var avgjørende for å endelig lykkes. Rusomsorg er ikke å smykke seg med antall behandlede pasienter, men at disse faktisk får et rusfritt liv i verdighet.

Å selv velge behandling gir grobunn for motivasjon; det viktigste premisset for å bli rusfri. En strømlinjeforming ala enhetsskolen er motsatt vei. Uten denne innsikten er det umulig å heve kvaliteten på rusomsorgen.

Å være rusavhengig er beintøft. Frelsesarmeen vil være til stede og utvise respekt ved å åpne en håpets dør. Helst på lag med sentrale og regionale myndigheter. Mange av de rusavhengige har en barndom full av svik fra myndigheter som ikke ville se. Det er på tide å ta hendene fra øynene nå.