Ikke noe å le av

Underholdningsavdelingen i Danmarks Radio (DR) skal legges ned - om den ikke i løpet av kommende uke kommer opp med et kjempeargument for at så ikke skal skje.

- Vi har sett på hva man er gode til å lage ute i bransjen. Og underholdning er bransjen veldig sterk på, sier tv-direktør Bjørn Erichsen til Politiken.

Når han sier «bransjen», er det selvstendige tv-produksjonsselskaper han snakker om. DR har en ambisjon om at 15 prosent av programmene de sender skal være produsert utomhus. I dag er prosenten bare den halve. Dermed legger DR ned den av sine egne avdelinger som konkurrerer dårligst med de selvstendige produksjonsselskapene.

  • Og det er akkurat dette det handler om: konkurransen mellom de gamle allmennkringkasterne og de nye kommersielle tv-kanalene - med underskogen av tv-produksjonsselskaper de har brakt med seg. DR har i mange år hatt problemer med å lage underholdningsprogrammer som trekker like mange seere som det danske TV2. Den statlige kanalen har altså tapt i konkurranse med den kommersielle, vært for dårlig, for tung, for slapp. Resultatet er fallende seeroppslutning - og at statskanalen nå i økende grad vil kjøpe programmer fra de samme selskapene som lager fjernsynsproduksjoner for de reklamebaserte, for eksempel Nordisk Film.
  • Underholdningsavdelingen er bare det første og mest opplagte valg i omstruktureringen av DR. Hele konsernet skal få ny organisasjonsstruktur, et helt sjefssegment skal fjernes og generaldirektør Chr. S. Nissen sikter mot en mer flat organisasjon.

- Målet er å skape større fleksibilitet og kreativitet gjennom en mer levende struktur på tvers av eksisterende grenser, sier Nissen til Politiken.

Parallelt skal det stilles strenge krav til medarbeiderne. Leverer man ikke varene, risikerer man å bli lagt ned.

Reaksjonene blant dem som blir «lagt ned» er naturlig nok negative.

- Jeg betrakter beslutningen som svært lite smart og særdeles uforstandig. DR-ledelsen har sultet ut avdelingen i mange år, og derfor føler kollegene våre med god grunn at de nå blir dolket i ryggen, sier tillitsvalgt Morten Uhrenholdt.

  • Kan det samme skje i Norge? Her i landet har NRK klart seg forbløffende bra - noen vil enda si statskanalen er blitt bedre - i konkurranse med TV2. Likevel er tendensen klar: TV2 vokser, NRK mister oppslutning.

Samtidig vokser floraen av selvstendige norske produksjonsselskaper, der både NRK og TV2 er kunder. Så når legger NRK ned sin underholdningsavdeling?