- Ikke provosert

- Odd Nerdrum er velkommen til å stille ut «Pissing Woman» i våre lokaler, sier Robert Rustad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesforbund.

- Fjern bildet!

Han er sterkt uenig i Handikapforbundets krasse kritikk av bildet i Dagbladet onsdag.- Vi vil ikke være med på å stemple Odd Nerdrum som «krenkende», «støtende» eller «utnyttende», sier Rustad.

- «Pissing Woman» henger ikke ut funksjonshemmede spesielt. Vår erfaring er at funksjonshemmede flest har et tolerant forhold til sine funksjonshemminger, sier han.
- Jeg kan ikke se prinsipielle forskjeller på å male eller avbilde et menneske med funksjonshemminger og et uten - hvis vi funksjonshemmede vil bli oppfattet som likeverdige, understreker Rustad.