Ikke skattelette for husvask

I sitt innlegg i Dagbladet 20. april tar Høyres Linda C. Hofstad Helleland mange snarveier for å argumentere for at velstående familier skal subsidieres over skatteseddelen for å få hjelp til husvask og hjemmetjenester.

Den rød-grønne regjeringen har gjort, og vil fortsette å gjøre det enklere for folk flest å kunne kjøpe slike tjenester. Som hovedregel er det i dag fritak for arbeidsgiveravgift for pass og stell av barn under 12 år og barn med særlige behov. Det samme gjelder annet arbeid i hjem og fritidsbolig når vederlaget ikke overstiger 50000 kroner i året. Regjeringen har fra 2007 doblet grensen for fritak for å innberette private arbeidsoppdrag i hjem og fritidsbolig til 2000 kroner.

Vi er også opptatt av at folk som kjøper tjenester i hjemmet ikke skal ha samme rapporteringskrav som profesjonelle. Derfor skal du kunne innberette og innbetale foretatt forskuddstrekk bare en gang i året og ikke seks ganger. Det er også lagt til rette for at man ved lønnsutbetaling innberetter og innbetaler forskuddstrekk til skattemyndighetene ved å fylle ut bare ett skjema og betale inn trekkbeløpet via nettbanken. Skjemaet er å finne på Skatteetatens hjemmesider, og betyr altså at man kan sitte ved PC-en og oppfylle sine arbeidsgiverforpliktelser både overfor skattemyndighetene og overfor arbeidstakeren med noen få tastetrykk.

Den rød-grønne regjeringen vil fortsette arbeidet med å gjennomgå regelverket for private arbeidsoppdrag på jakt etter forenklingsmuligheter. Kompliserte skjemaer, ulike beløpsgrenser eller unødvendig byråkrati skal ikke være en unnskyldning for ikke å rapportere til skattemyndighetene. Men vi vil ikke undergave et rettferdig skattesystem ved å gi skattefradrag til en liten gruppe som likevel har råd til slike tjenester, eller skape vanskelige avgrensninger for hvilke typer tjenester det skal gis fradrag for. Skal ordningen bare omfatte det å få vasket et gulv, eller skal grensen gå ved boning av gulv eller legging av nytt gulvbelegg? Hva i alle dager skal man da gjøre med tepperens? Kanskje dette er grunnen til at også Høyre selv signaliserer at de vil legge forslaget på is.

Denne ideen viser hvordan Høyre ønsker å prioritere arbeidskraften framover. I ei tid med få ledige hender velger Høyre å stimulere til at folk med god råd skal få vasket sine hjem. Denne Regjeringen setter vår felles velferd foran. Det er på sykehjemmene og skolene denne arbeidskraften trengs.