BYGD PÅ DUGNAD: Vi har høye forventninger til at en rettighetsbasert og fullfinansiert ordning for kompensasjon av momsutgifter tas med i den nye regjeringsplattformen, skriver innsenderne, som gjør oppmerksom på at frivilligheten er en vitamininnsprøytning mot polarisering og ensomhet. Bildet er fra Oslo, 17. mai i år, der Kampen Janitsjarorkester også feirer Norges Musikkorps Forbund hundreårsjubileum. Foto: NTB Scanpix
BYGD PÅ DUGNAD: Vi har høye forventninger til at en rettighetsbasert og fullfinansiert ordning for kompensasjon av momsutgifter tas med i den nye regjeringsplattformen, skriver innsenderne, som gjør oppmerksom på at frivilligheten er en vitamininnsprøytning mot polarisering og ensomhet. Bildet er fra Oslo, 17. mai i år, der Kampen Janitsjarorkester også feirer Norges Musikkorps Forbund hundreårsjubileum. Foto: NTB ScanpixVis mer

Debatt: Frivillighet

Ikke stå i veien for et rausere Norge

Nå har politikerne muligheten til å løfte frivillighetssatsingen et hakk. For å gjøre det bør de se til avgiftssystemet.

Meninger

Sammen skaper frivilligheten et varmt og inkluderende samfunn. Nå håper vi regjeringen og KrF hjelper oss fjerne den urimelige og skadelige skattleggingen av arbeidet vi legger ned.

Årets julegave til frivilligheten kom tidlig. Budsjettenigheten mellom KrF og regjeringspartiene ga 50 millioner kroner ekstra til kompensasjon av momsutgifter.

Det kommer lag og foreninger over hele landet til gode. Men adventstida innbyr til venting, og den tidlige julegaven gjør oss forventningsfulle for hva som kommer.

I tillegg til at frivilligheten utfører og utfyller en rekke viktige oppgaver for det offentlige, er det meningsfylt å ha mulighet til å leve ut interessene sine, om det så er innen korsang, ishockey, lokalhistorie eller politisk arbeid. Det bidrar til gode lokalsamfunn og oppvekstvilkår, uansett hvem du er og hvor du kommer fra. Regjeringen og KrFs ekstrabevilgning er derfor svært velkommen.

Nå har politikerne muligheten til å løfte frivillighetssatsingen enda et hakk. For å gjøre det bør de se til avgiftssystemet.

Det er nemlig fortsatt slik at frivillige organisasjoner skattlegges på urimelig vis. Der kommersielle og offentlige aktører ikke behøver å betale moms, må frivilligheten det. Det betyr at frivilligheten får en ekstrakostnad på 25 prosent når de kjøper inn alt fra kaffetraktere til mikrofonstativ og redningsutstyr.

Uten denne avgiften kan et skolekorps tilby fem elever et instrument i stedet for fire, og det lokale fotballaget kunne oppgradert større deler av utstyrsparken. Hjelpekorpsene som holder fjellheimen trygg, kunne kjøpt inn flere snøscootere, og flere unge kunne dratt på leir med organisasjonen sin. Dette er en urimelig skatt på frivillig engasjement og arbeid.

Tiden er moden for å fjerne forskjellsbehandlingen av frivillig sektor. De forestående regjeringsforhandlingene mellom KrF, Høyre, Frp og Venstre er en gyllen mulighet. Vi håper KrF får gjennomslag for noe de har ønsket seg og lovet i lang tid: Full kompensasjon av momsutgifter.

Også frivillighetsmeldingen, som presenteres av kulturminister Trine Skei Grande i dag på Frivillighetens dag, er en slik mulighet. Vi håper på signaler fra kulturministeren om at Venstre følger opp egne ambisjoner om å imøtekomme et av frivillighetens viktigste krav.

Gjennom ordningen med momskompensasjon kan organisasjonene søke om å få tilbake deler av momsutgiftene, men dagens pott dekker ikke behovet. Jo flere som søker, jo tynnere smøres midlene utover, og jo mindre har organisasjonene igjen til drift og aktiviteter.

En annen utfordring med dagens ordning er den store uforutsigbarheten den skaper. Utgifter fra januar 2017 blir ikke kompensert før i desember 2018 – nesten to år seinere. Ettersom potten varierer etter hvor mange som søker og hvor mye som bevilges over statsbudsjettet, blir sunn og reell budsjettering en vanskelig oppgave. Slike uforutsigbare rammevilkår ville næringslivet aldri akseptert.

Derfor trengs en rettighetsfesting av ordningen, som vil skape en viktig forutsigbarhet og gjøre at organisasjonene kan utvide heller enn avlyse tilbud og aktiviteter.

Nesten 150.000 frivillige årsverk skaper hvert år et mangfold av aktiviteter, og om lag 64 prosent av befolkningen deltar. De sørger for at Norge har et levende kulturliv, en tryggere beredskap med rask respons, en sunnere befolkning som bruker naturen, og arenaer for kreativitet og skaperkraft.

Barne- og ungdomsorganisasjonene skaper arenaer der barn og unge opplever mestring og læring på egne premisser, gjør stemmene sine hørt, og møtes på tvers av kultur og bakgrunn. Særlig disse organisasjonene er sårbare for økonomiske uforutsigbarheter. Med en rett til kompensasjon av momsutgifter frigjør man kapasitet til å tilby flere barn og unge aktiviteter og fritidstilbud.

Vi vet at stadig flere er ensomme i Norge, og internasjonalt ser vi splittende retorikk få fotfeste i den politiske debatten. Det at folk samles på tvers av bakgrunn, med et ønske om å få til noe i fellesskap er en vitamininnsprøytning mot polarisering og ensomhet. Her bidrar frivilligheten med arenaer som skaper samhold, tilhørighet, engasjement og gode relasjoner mellom folk.

Den norske frivilligheten er vårt sterkeste og beste verktøy for et varmere og mer inkluderende samfunn der folk bryr seg og kan utfolde seg. Det vet vi at politikerne som skal møtes til regjeringsforhandlinger, er enige i. Derfor har vi høye forventninger til at en rettighetsbasert og fullfinansiert ordning for kompensasjon av momsutgifter tas med i den nye regjeringsplattformen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.