Ikke streik i NRK

Etter langvarig mekling på overtid ble det i dag tidlig oppnådd enighet i meklingen mellom NRK og fagforeninger som organiserer 2.000 NRK-ansatte.

Kringkastingens Landsforening (KL) ble ved 05.30-tiden tirsdag morgen enig med NRK om forslag til ny tariffavtale, og kort etter ble det også enighet med den YS-tilsluttede NRKs Tverrfaglige forening (TF).

Avtaleforslaget gir de ansatte en lønnsøkning med en ramme på 5,5 prosent. Alle er sikret minst 12.500 kroner i tillegg.

Leder i KL, Normann Westvik, sier at oppgjøret sikrer medlemmene en god kjøpekraftsforbedring.

På den annen side har NRK sikret seg større spillerom for å gi spesielle lønnstillegg i lokale forhandlinger.

(NTB)