BÆREKRAFTIG FREMTID: Vi ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid, og vil være konkurransedyktig også i en lavutslippsfremtid, skriver sjefsøkonom i Equinor, Eirik Wærness. Foto: Harald Pettersen, Equinor
BÆREKRAFTIG FREMTID: Vi ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid, og vil være konkurransedyktig også i en lavutslippsfremtid, skriver sjefsøkonom i Equinor, Eirik Wærness. Foto: Harald Pettersen, EquinorVis mer

Klimaendringene og Equinor:

Ikke tvil om menneskeskapte klimaendringer

Dette er vitenskap, og ikke et spørsmål om tro.

Meninger

Geir Ramnefjell skriver 15/8 en kommentar med utgangspunkt i en tweet fra meg. Jeg har allerede beklaget at tweeten kom feil ut. Den skapte med rette reaksjoner, og for å unngå misforståelser vil jeg gjerne klargjøre følgende:

1. Det er godt vitenskapelig dokumentert at menneskeskapte CO₂-utslipp driver klimaendringene, og at det vil få store, uoversiktlige og kostbare konsekvenser dersom vi ikke klarer å stoppe dem. Dette er vitenskap, og ikke et spørsmål om tro.

2. Equinor – og jeg – legger denne vitenskapen til grunn, og mener det er nødvendig med sterke, effektive tiltak for å møte utfordringen. Vi støtter Parisavtalen og legger den til grunn for vår strategi.

Vi ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid, og vil være konkurransedyktig også i en lavutslippsfremtid. I vår rapport Energy Perspectives beskriver vi scenarioer for utviklingen av det globale energisystemet og klimautslipp. Dessverre er dagens tiltak langt fra tilstrekkelige for å nå målene fra Parisavtalen, men det er mulig å forsyne verden med energi og samtidig nå klimamålene.

Det forutsetter blant annet sterk vekst i ny fornybar energi, at gass og fornybar brukes for å fase ut kull raskt, at vi bruker energi mye mer effektivt og at oljeetterspørselen reduseres. Det er svært krevende, men mulig, å nå klimamålene fra Paris.

Derfor trenger vi en levende debatt om hvordan vi mest mulig effektivt kan klare dette. Equinor og jeg ønsker å delta, og jeg mener det er viktig at det er høy takhøyde for at debattanter med ulike synspunkter skal kunne delta – også dem jeg er uenig med. Det var poenget jeg forsøkte å få frem, men det var dessverre ikke mulig å forstå ut fra denne tweeten.