- Ikke vær lørdagsklovner!

- TV har gjort politikere til underholdningsartister. «Den store klassefesten» bør de ikke stille opp i. En dag trenger de velgere, ikke folk som mener de er «morsomme på TV».

Statsviter Erling Dokk Holm i Norsk Form er bekymret over politikerrollen. Ikke fordi kvinnelige politikere lot seg avbilde i upolitiske positurer, men fordi politikere opptrer i underholdningsøyemed.

Uten sjenanse

- Politiske debatter i TV gjør oss mer opptatt av hvordan folk sier noe enn hva de sier .

- Gjør TV-kameraene politikere til underholdningsartister?

- Politikk har alltid hatt et element av skuespill. Tranmæl og Gerhardsen brukte agitatoriske grep, men var forankret i en klassesituasjon. På Youngstorget sto velgerne deres . Når politikere er med i «Holmgang», ser hele folket på. Det er en enorm forskjell.

- Politikere som har sunget på TV og opptrådt på sirkus: Ødelegger det politikerverdigheten?

- Det er moralisme og nostalgi å si at politikere må holde seg til politikk. De må få være med på fest og tant, men jeg reagerer på at de stiller opp i ting som «Den store klassefesten».

- Fordi?

- De tvinges inn i en intimsfære, deres egen fortid. Deltakerne har ikke relasjoner til noe som skjedde i en kort periode i ungdommen. Når de trer inn i noe som skal være nært og personlig, og de skjønner at det ikke er det, virker de tomme.

Tapt respekt

- Noe konkret eksempel?

- Når Kristin Clemet må hoppe trampoline... Vi så at hun syntes det var ubehagelig. Hvis slike programmer skal være med og avgjøre hvilke politikere folk vil ha, ender vi opp med «Bjarne Håkon Hanssen» hele veien. Han har aldri drevet med politikk, bare med matpriser! Anstendige politikere, som Clemet, er ikke gode i showbiz. Politikerrollen forvitres.

- Kan ikke en fanskare gjøre samme nytta?

- Fans er ikke det samme som velgere. Bondevik er populær, men får bare 7- 8 prosent av stemmene. Det er sakene som teller. Da må du drive politikk. I oppgangstider er det lett å være politiker og tilby lavere skatt. Men i nedgangstider vil vi ha trygghet. Og hva da, hvis vi ikke stoler på politikerne?

STATSVITER: Erling Dokk Holm
ALLE STILLER: Jens Stoltenberg møtte Kristin Halvorsen til kappestrid i Dan Børge Akerøs «Den store Klassefesten». - Uholdbart, ifølge Norsk Forms Erling Dokk Holm.
PÅ SKOLEBENKEN? Jens Stoltenberg som deltaker i «Den store klassefesten».