In Fight

Nå er Linda ute på prøve aleine, og det funker ikke for denne lytteren.

Det fins en og annen ballade med forsonende trekk, mens resten forgjeves prøver å komme seg under huden. Det gjør bare vondt, sjøl om hedersdronning Grace Slick gjestesynger.