India er på fremmarsj

I dag fyller mangfoldige og ambisiøse India 68 år.

MODERNE INDIA: 
Det er inderne som må formidle hva det nye India er og hva India står for, skriver forfatteren. Foto:  Aijaz Rahi/AP/NTB Scanpix
MODERNE INDIA: Det er inderne som må formidle hva det nye India er og hva India står for, skriver forfatteren. Foto: Aijaz Rahi/AP/NTB ScanpixVis mer
Meninger

Fra nord til sør i landets 29 stater feires nasjonaldagen med stor entusiasme og kollektiv stolthet. India består av et enormt mangfold av kulturelle tradisjoner, religioner og ulike folkegrupper som vil utgjøre en stadig viktigere faktor i verdensøkonomien. Derfor bør Norge arbeide for å styrke båndene mellom våre to nasjoner.  

Mens smeltedigelen USA fortsatt er sterkt preget av tilbakeslaget under finanskrisen, opplever India etter reformene på 1990-tallet sterk økonomisk vekst. Landet er i ferd med å bli en av tre stormakter i Asia, ved siden av Japan og Kina.

Indias økonomi er den tiende største i verden, målt i BNP, og tredje største målt i kjøpekraft. Det forventes at India vil bli den tredje største økonomien i verden innen 2030. Denne utviklingen kan ingen land som ønsker et fordelaktig forhold til India ignorere.  

Det globale maktforholdet er endret og det er stor sannsynlighet for at Asia i framtiden kommer til å sette dagsorden på egne premisser. Dette fikk vi erfare da India under WTO-forhandlingene denne måneden nektet å underskrive avtalen om fjerning av globale handelshindre.

Årsaken er blant annet at landet krever større frihet til å subsidiere landbruket og til å lagre korn av hensyn til matsikkerhet. Disse kravene tok ikke avtalen hensyn til. Avtalen ansees som et viktig skritt i retning av å få fjernet globale handelshindre, men den vil være av særlig betydning for utviklingsland og mindre nasjoner.  

BRIKS-landene, nemlig Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, mener at institusjoner som Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet IMF og FNs sikkerhetsråd ikke reflekterer den endrede globale maktbalansen. BRIKS-nasjonene har derfor lenge arbeidet med å utarbeide et forslag om en egen BRIKS-bank.   Banken skal legge vekt på utvikling av infrastruktur og den skal utfordre Verdensbankens 70-årige dominans. I juli ble landene enige om å tilby utviklingsland finansiering. 

Banken vil dermed fungere som et alternativ til de etablerte institusjonene Verdsbanken og Det internasjonale pengefondet. De etablerte institusjonene har i lang tid vært dominert av Europa og USA.  

Utviklingslandene opplever at de selv har lite å si vedrørende nye lover, forordninger og bilaterale avtaler. Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika er enige om å skyte inn 100 milliarder dollar i kapital slik at IMF's nye konkurrent skal kunne bistå med lån i lokale valuter. Dette vil revolusjonere verdens finansmarkeder ved å gjøre dem mer multipolare.    

India er nå medlem av atomvåpenklubben. Militært er India i dag ingen supermakt, men landet har kjernefysiske våpen og venner i mektige nasjoner som Russland, Israel og USA. Til tross for de økonomiske og militære begrensningene har India imidlertid vist stor vilje og evne til å stå på egne ben i internasjonal politikk.  

Kjernefysiske våpen er ikke bare militære stridsmidler, men også en maktfaktor i ikke-militære utenrikspolitiske spørsmål ettersom de vitner om nasjonal styrke og kapasitet. I India har eliten alltid hatt ambisjoner om å bli sett på som likemenn av stormaktene. Nasjonen nærmer seg de veletablerte atommaktene med stormskritt, men er foreløpig ikke medlem av sikkerhetsrådet i FN. Ambisjonene, derimot, er utvilsomt på plass i New Dehli. India er på fremmarsj.    

Det er inderne som må formidle hva det nye India er og hva India står for. Viktige elementer i denne strategien er styrking av rupien og arbeidet med å gi den en ny identitet. Med referanser til det gamle språket sanskrit, en distinkt formgivning og elementer fra Indias flagg, fikk den indiske rupien sitt eget symbol i 2010.

Myntenheten trer med dette inn i en eksklusiv klubb av internasjonale valutaer med eget kjennetegn, i likhet med pund, dollar, yen og euro.

FØLG DEBATTEN VIDERE  PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Indisk utenrikspolitikk er i langt større grad enn før drevet av økonomiske faktorer. Tidligere lå Indias utenrikspolitiske fokus i stor grad på å søke økonomisk bistand. På 1990-tallet flyttet vekten seg fra bistand til handel, investeringer og spesielt energisikkerhet.  

Går Mars-ferden som planlagt, blir India også medlem av den lille gruppen av land som har sendt ubemannede romfartøyer til Mars. Dette er tidligere blitt gjort av USA, Russland og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA.  

Selvstendige stater er ikke lenger de eneste aktørene på den globale arena. G20 har etablert seg som en ledende struktur for tunge, internasjonale beslutningstakere. G20-samarbeidet ble etablert som et overordnet organ for global styring, i første rekke på det økonomiske området. Også G20 omfatter en rekke konkurrerende og motstridende interesser, og India er medlem og deltar også i dette samarbeidet. Både Kina og India vil ønske å maksimere sin relative makt og interesser.

India vil som Kina forfølge sine egeninteresser, hvorav mange strider mot USAs. På områder der Norge har sterke interesser og er en relevant aktør, vil dialog med India, om saker som fremmes i fora som G20, få større betydning i tiden fremover.  

Norge bør derfor føre en politikk bygget på gjensidige forpliktelser og investeringer med India. Vi bør søke å bygge sterkere bånd mellom våre nasjoner, og forholdet må stå på egne ben og være fordelaktig for begge parter.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.