Individets ansvar

VOLDELIGE MENN: Nå har det altså skjedd igjen; en mann med psykiske problemer lar det gå utover sin tidligere kjæreste, denne gangen like utenfor Brønnøysund. Det endte i tragedie nå også, denne gangen skjøt mannen derimot seg selv. Selvsagt er det tragisk når mennesker som sliter med psykiske problemer samtidig opplever at de ikke får hjelp i psykiatrien, men i slike saker blir det ofte framstilt som om samfunnet rundt har skyld i tragedien. Det kan også virke som om forklaringen på slike ekstreme handlinger bare ligger i dårlig psykisk helse og det blir litt for lettvint. Det er fraskrivelse av ansvar for egne handlinger og egne valg. Grensen for å begå slike ekstreme handlinger blir lavere når man bare legger skylden på dårlig psykisk helse.

Å BAGATELLISERE psykiske problemer er selvfølgelig farlig, og det er heller ikke det jeg prøver å gjøre, men man kan heller ikke bagatellisere menneskenes evne til å ta bevisste og gjennomtenkte valg selv om det er dårlige valg.Det har vært mange tilfeller der menn med psykiske problemer har gått til angrep på tidligere kjæreste. I de tilfellene der kvinnen har sluppet unna med livet i behold, vil ofte kvinnen bli rammet hardere enn gjerningsmannen. Kvinnen har ofte i forkant opplevd å bli truet på livet og jeg vet av egen erfaring at på grunn av slike hendelser kan livet bokstavelig talt bli en kamp for å overleve. Gjerningsmannen vil derimot bli tatt vare på, han er jo syk, han må først og fremst behandles og kan derfor ikke straffes.I etterkant av slike tragedier vil mange stille seg uforstående til hva som har skjedd; «Han er jo egentlig en snill mann», «De hadde jo det perfekte forhold», men «alt begynte å gå dårlig for ham etter at forholdet tok slutt». Samlivsbrudd er vanskelig og de fleste opplever det som psykisk tøft, men det vil ikke si det samme som at man vil skade, drepe eller ta sin tidligere kjæreste som gissel. Det virker som om psykiske problemer «rettferdiggjør» slike handlinger. Det er svært viktig å ikke la slike problemer bli en hvilepute som tar ansvaret vekk fra individet selv.