Industridødaren Halvorsen

KLIMA: Kristin Halvorsen er fornærmet over at jeg påpeker store brister i SVs klimapolitikk, og at regjeringens klimapolitikk er en trussel for norsk industri. Fremfor å motbevise mine påstander slår hun bare tilbake med at jeg «tar dundrende feil» (07.09.07). Deretter skryter hun av tre satsingsområder. Skrytelisten gir et skremmende fremtidsbilde for norsk næringsliv.

Norsk næringsliv styrkes ikke når klimakvoteloven påfører næringslivet ekstrakostnader på over en halv milliard kroner i året. Det er skremmende at Halvorsen ikke har gangsyn nok til å se at særnorske kostnader svekker konkurransevilkårene. Flere industribedrifter forbereder seg nå på å stenge ned sin norske virksomhet som følge av regjeringens CO2-politikk. Jeg merker meg at Halvorsen mener miljøvennlig industri defineres ut ifra om de har CO2-utslipp eller ikke. Det er et klart varsel til norsk petroleumsnæring og metallindustri – SV ønsker dere ikke i Norge. Det hjelper ikke at norsk industri er 3 ganger renere enn konkurrentene. Den skal ut av landet!

Norsk næringsliv styrkes ikke av at Norge har en av EUs dårligste støtteordninger for fornybar energi. Ordningen ble slaktet av en samlet miljøbevegelse, en samlet opposisjon og et samlet næringsliv. Eksportrettet næringsliv på vestlandet og nord Norge har liten glede av SVs ensidige satsing på jernbane. De skriker etter bedre veiforbindelse dersom de skal kunne operere i distriktene.