Infamt om riksrett

LEKKASJEN: Journalist Tore Gjerstad hadde på torsdag en fremstilling av spørsmålet om å åpne riksrett i Stortinget på bakgrunn av Kjell Magne Bondeviks opplysninger om lekkasjer fra regjeringens sikkerhetsutvalg. Han antyder at det var først da jeg kom tilbake fra Midt-Østen at forslaget om å henlegge saken kom opp med økt kraft for å beskytte «min venn Bondevik».Presidentskapet har besluttet at saken skal føres opp til referat i Odelstinget. Jeg er medlem av Lagtinget. I tilfelle det blir reist riksrettssak er jeg en del av den dømmende myndighet. Derfor kan jeg ikke ha noe som helst å gjøre med håndteringen av saken i Odelstinget, som jo er påtalemyndighet i en riksrettssak. Etter at Presidentskapet har besluttet å sende saken til Odelstinget, har jeg derfor konsekvent holdt meg unna saken.

DET FÅR VÆRE måte på å være konspiratorisk og infam. Men jeg unnskylder Gjerstad i det han ikke har tatt seg bryet med hverken å sette seg inn i riksrettsprosedyrene eller hvem som sitter i Odelstinget og Lagtinget.