TAR GREP: Revidert statsbudsjett viser at regjeringen prioriterer arbeidsledige, mener arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.  Foto: Øistein Norum Monsen
TAR GREP: Revidert statsbudsjett viser at regjeringen prioriterer arbeidsledige, mener arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Foto: Øistein Norum MonsenVis mer

Ingen bibelsk løsning

Selv om det å miste jobben er en personlig krise for den det gjelder, er ikke dommedag kommet.

Meninger

Det kan være fristende å se mot bibelske referanser når arbeidsledigheten stiger, slik Anne-Kjersti Langefoss gjør i Dagbladet torsdag 2. juli. Men selv om det å miste jobben er en personlig krise for den det gjelder, er ikke dommedag kommet.

Langefoss hevder regjeringen ikke tar ansvar for arbeidsledige. Det stemmer ikke. I revidert budsjett i mai, viste vi det: Billigere å permittere, flere studieplasser og økning i lærlingtilskuddet. Vi styrker kommuneøkonomien og øker bevilgningene til vei og bane. 1500 nye tiltaksplasser for ledige og Nav blir styrket med 30 årsverk for å følge opp ledige.

For en som har mistet jobben hjelper det lite med teoretiske diskusjoner rundt andelen arbeidsledige. Det betyr imidlertid noe for oss som skal styre landet.

I Norge har vi to offisielle mål på arbeidsledighet. En spørreundersøkelse foretatt av Statistisk sentralbyrå en gang i måneden, samt en måling av registrerte ledige hos Nav. De to tallene er sjelden helt like, og nå om dagen er de svært ulike. Fra SSB får vi høre at 4,2 prosent av befolkningen er uten arbeid. Nav opplyser at tallet er 2,7 prosent. Det kan være flere grunner til forskjellen: Mange unge er ikke er registrert fordi de ikke har opptjente rettigheter - en del er under utdanning. Oljeoppsagte kan være på sluttpakker før de melder seg ledige. Spørreundersøkelsen er mer usikker og må ses over tid for å gi et helhetlig bilde.

Begge tallene viser likevel en økning, og for meg som arbeidsminister, og for regjeringen, er det viktig å følge med på begge tallene for å sette inn riktige virkemidler til riktig tid. De som er registrert hos NAV har størst behov for bistand - dem har vi et særlig ansvar for å hjelpe.

Norge har stått i en særstilling over mange år der oljeindustrien har drevet norsk økonomi framover. Nå butter det noe mer imot. Regjeringen er forberedt og legger til rette for at nye arbeidsplasser blir skapt samtidig som vi har tatt grep i revidert budsjett. Dette er å ta de ledige på alvor.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.