Debatt: Acer

Ingen fare fra Acer og EUs energiunion?

Er ikke Dagbladet ganske naive når de tror at alt blir som før om Norge tilslutter seg EUs energiunion?

NORSK VANNKRAFT: Hunderfossen kraftstasjon i Gudbrandsdalslågen.
Foto: Paul Kleiven / NTB Scanpix
NORSK VANNKRAFT: Hunderfossen kraftstasjon i Gudbrandsdalslågen. Foto: Paul Kleiven / NTB ScanpixVis mer
Meninger

Dagbladets leder 29. juli beskriver problemstillingen slik: «Frykten var at en norsk tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke skulle utfordre norsk suverenitet over norsk energiforsyning, og at strømprisene på sikt skulle sendes i været av et EU som kunne pålegge oss å bygge ut såkalte mellomlandsforbindelser – kraftkabler til utlandet.»

Dagbladet forteller at det både etter den tredje energipakken som ble godkjent av Stortinget i fjor og den nylig i EU vedtatte fjerde energipakken er det norske myndigheter som gir konsesjon. Acer kan verken pålegge eller oppheve regjeringens vedtak.

Men hvor fritt står regjeringen ved konsesjonsbehandling når begge energipakkene er vedtatt? Spesielt ved konsesjonsbehandling av prosjekt som er prioritert i EUs nettutviklingsplan, PCI. De to omstridte kablene North-Connect og ICE-link, henholdsvis fra Norge og Island til Skottland er begge PCI-prosjekt.

Revidert elektrisitetsdirektiv pålegger Norge å sørge for at nasjonal lov ikke hindrer nye mellomstatlige forbindelser. Infrastrukturforordningen pålegger Norge å gi PCI-prosjekt høyeste prioritet i nasjonale nettutviklingsplaner og ved konsesjonsbehandling. I denne forordningen fastsettes tidsfrister for konsesjonsbehandling, og EU vil harmonisere kost-nytte analysene som legges til grunn for konsesjonsbehandling.

Statnett pålegges å lage nasjonale nettutviklingsplaner som følger EUs nettutviklingsplan. Kommer først et prosjekt inn her er løpet kjørt. Da har RME og Acer rett til å kreve prosjektet utbygd. I praksis settes konsesjonsbehandlinga da ut av spill.

RME og Acer er de to vakthundene som skal passe på at Norge følger opp EUs nettutviklingsplan. Acer er EUs energibyrå, RME, Reguleringsmyndighet for Energi, har ansvar for å regulere nettvirksomhet inklusive utenlandskabler. RME er EUs forlengede arm i Norge og kan ikke instrueres av norske myndigheter.

Følges ikke EUs nettutviklingsplan, kan RME be om at vedtak endres. Skjer ikke det, så skal Acer rapportere inn til EU-kommisjonen. EU kan da oppnevne en koordinator som skal forhandle med Statnett og Norge.

Skulle en norsk regjering likevel stå imot, kan EU-kommisjonen anse dette som et traktatbrudd og kreve at Norge retter seg. Om Norge fortsatt står imot, så er det EFTA-domstolen som avgjør.

Det er et finmasket nett som skal sørge for at målet med EUs energiunion lykkes: At strømmen skal flyte så fritt uten nasjonale barrierer at vi får en europeisk strømpris. Er ikke Dagbladet ganske naive når de tror at alt blir som før om Norge tilslutter seg EUs energiunion?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.