Debatt: Barnehager og sykefravær

- Ingen fryktkultur hos oss

Tett dialog med ansatte reduserer sykefraværet i barnehager.

TETT DIALOG: - Vi jobber hver dag for å videreutvikle gode arbeidsmiljøer der medarbeidere finner mening i arbeidshverdagen, engasjement og motivasjon, skriver artikkelforfatteren. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
TETT DIALOG: - Vi jobber hver dag for å videreutvikle gode arbeidsmiljøer der medarbeidere finner mening i arbeidshverdagen, engasjement og motivasjon, skriver artikkelforfatteren. Foto: Foto: Gorm Kallestad / NTB ScanpixVis mer
Meninger

Dagbladet setter 3. juni fokus på sykefraværsoppfølging i FUS barnehagene der en del av innholdet er tatt ut av kontekst. Lesere og ansatte i barnehagebransjen har krav på en mer helhetlig framstilling av hvordan FUS jobber for å øke nærværet. Vi har lært mye på veien og deler gjerne erfaringer.

Dette handler om rutiner for åpenhet, samarbeid og dialog. Høyt nærvær er en forutsetning for å skape trygge miljøer for barna basert på sterke relasjoner voksen-barn, og det er nødvendig for å tilby den individuelle støtten som barna fortjener og foreldrene forventer. Dette underbygges av studien Gode barnehager for barn i Norge. Lavere sykefravær gir flere ansatte på jobb som kjenner barna godt og som kan støtte hvert enkelt barn på det de trenger av ekstra oppfølging så tidlig som mulig. Dessuten viser forskningsoppsummering fra STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) at det å beholde kontakt med arbeidsplassen i en sykefraværssituasjon er svært viktig for å hindre frafall fra arbeidslivet.

Vi jobber hver dag for å videreutvikle gode arbeidsmiljøer der medarbeidere finner mening i arbeidshverdagen, engasjement og motivasjon. Vi satser på å utvikle godt lederskap, vi vektlegger riktig rekruttering, vi dyrker en oppfølgingskultur og vi har forbedret samarbeid med Nav og fastleger. Beste praksis og kunnskapsoverføring barnehagene imellom er viktig hos oss. Sykefraværsoppfølgingen er bare én del av dette arbeidet. Det er dialog og ikke kontroll som er målet vårt.

Det er alltid ting man kan gjøre bedre – og det er sikkert formuleringer i vårt skriv som kunne vært annerledes. Men vi kjenner oss ikke igjen i en beskrivelse av en fryktkultur. Poenget vårt er å legge til rette for dialog mellom ansatte og leder for å komme i forkant og bruke ressurser på forebygging. Vi demonstrerer tydelig at vi strekker oss for å kunne tilrettelegge individuelt. Fagmiljøer som STAMI trekker også fram at det er et stort forebyggingspotensiale i norsk arbeidsliv. Vi mener det er viktig at ansatte kan ta med seg tilretteleggingsmulighetene inn i møtet med fastlegen.

Norske barnehager har store sykefraværsutfordringer. Som følge av våre erfaringer de siste årene er FUS barnehagene invitert med i styringen av det foreslåtte bransjeprogrammet som er en oppfølger til IA-avtalen med økt fokus på forebygging. Økt nærvær av fast ansatte muliggjør derfor økt kvalitet i Norges over 6000 barnehager. Økt nærvær vil kunne bidra til at flere barn lykkes på skolen og kan bidra med verdiskapning i samfunnet resten av livet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.