Ingen garanti for TV2

TV2 oppfyller ikke vilkårene

  • TV2s konsesjon for enerett til å drive riksdekkende, reklamefinansiert fjernsyn utløper 31. desember 2002.
  • I konsesjonsvilkårene heter det at konsesjonæren ikke er garantert fornyet konsesjon, men at «fornyelse vil være det normale».
  • Når Kulturdepartementet vurderer å fornye konsesjonen, skal det tas i betraktning hvorvidt konsesjonæren har «fulgt og oppfylt konsesjonsvilkårene og annet relevant regelverk knyttet til kringkastingsvirksomheten».
  • Departementet plikter å ta stilling til spørsmålet om ny konsesjon seinest ni måneder før utløpet av perioden, altså innen 31. mars 2002. Departementet har imidlertid opplyst at det vil bli tatt kontakt med TV2 for drøftinger i løpet av inneværende år. Eventuelle nye detaljer mht. konsesjonens innhold og varighet er ikke klare.