KRITISK:  Nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal er kritisk til Høyres skolepolitikk, det er imidlertid ingen grunn til bekymring, svarer kunnskapsministeren og skolebyrådet. Foto: NTB scanpix
KRITISK: Nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal er kritisk til Høyres skolepolitikk, det er imidlertid ingen grunn til bekymring, svarer kunnskapsministeren og skolebyrådet. Foto: NTB scanpixVis mer

Ingen grunn til bekymring for skolepolitikken

Nestleder i Utdanningsforbundet gir inntrykk av at vi vil begrense lærernes handlingsrom, profesjonelle vurderinger og metodebruk. Det er en misforståelse.

Meninger

Nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal er i Dagbladet 20. mars kritisk til Høyres skolepolitikk. Det er imidlertid ingen grunn til bekymring.

Høyres hovedsak er en god skole. Derfor forplikter vi oss både i nasjonal og lokalt til å satse tungt på skolen. Målet er at enda flere elever går ut av skolen med de grunnleggende ferdighetene de trenger for å greie seg i videre utdanning og arbeidsliv. For å lykkes med det, må alle gode krefter i skolen samarbeide.

Handal gir inntrykk av at vi vil begrense lærernes handlingsrom, profesjonelle vurderinger og metodebruk. Det er en misforståelse. Dette er ikke et spørsmål om mistillit, men handler om at vi har et felles ansvar for at elevenes læring, eller mangel på læring, dokumenteres og følges opp i tide. Ellers har vi sviktet i vårt samfunnsoppdrag.

En skole er ingen øde øy, men gjenspeiler snarere det nærmiljøet den befinner seg i, og er en del av et samfunn. For å skape en skole hvor elevene lærer mer, er vi helt avhengige av at lærere, rektorer, skoleeiere og nasjonale myndigheter spiller på lag og har faglige diskusjoner om hvordan vi kan nå det målet.

Det er viktig å legge til rette for at skoler lærer av hverandre, og at lærere i profesjonelle fellesskap og nettverk på tvers av trinn og skoler hjelper hverandre i klasserommene. Vi er lydhøre for hva de som jobber som jobber i skolen mener, og mange lærere sier at de opplever yrket som ensomt. Vi regner med at også Utdanningsforbundet er enig med oss i at det er en tilbakemelding vi må ta på alvor. Derfor legger blant annet Osloskolen opp til at lærere går sammen for å beskrive hva som skal kjennetegne den gode undervisningstimen, at en utveksler erfaringer og deler beste praksis. Med slike grep kan myndighetene, skolene og lærerne bygge en enda bedre skole - sammen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.