Ingen Hitler-beundrer

FELLOWSHIP-STIFTELSEN: Dagbladet skrev mandag 21.april at Kongen tok imot en Hitler-beundrer. Dette medfører ikke riktighet. Det er ikke slik at denne grove usannheten blir sann bare enkelte journalister gjentar den mange nok ganger – med hverandre som kilde.

Det at Douglas Coe har referert til hva Adolf Hitler og andre grusomme diktatorer som Lenin, Stalin eller Mao har gjort opp gjennom historien, gjør ham ikke til en beundrer av noen av dem. Doug Coe har gjennom et langt liv arbeidet nært med den frokostgrupper i den amerikanske kongressen og senatet, – helt siden 50-tallet, da nordmannen Abraham Vereide samarbeidet med president Eisenhower og senator Frank Carson om den første National Prayer Breakfast. Han kunne selvsagt ikke ha gjort det dersom han var en tilhenger av noen av verdenshistoriens verste diktatorer.

Han har beskrevet disse diktatorene som ondskapsfulle personer som ’stjal’ noen av de enkle prinsipper Jesus praktiserte, for å advare om at disse prinsippene også kan brukes i det ondes tjeneste. Han har fremhevet at Jesus omga seg med en liten gruppe nære venner og inspirerte dem til å gjøre gode gjerninger, stå opp for de undertrykte og fattige, hjelpe sultne og syke. Når maktsyke diktatorer samler grupper av likesinnede venner omkring seg, er det for å inspirere hverandre til onde gjerninger, har Coe advart. Han har vist til at både Stalin og Lenin opprinnelig studerte teologi og slik kjente godt til Jesus og hans disipler. Dessverre bidro begge til utvikling av totalitære samfunn basert på grusomme overgrep mot menneskeheten, totalitær makt, løgn og bedrag.

Det Dagbladet bedriver foregår i et samfunn basert på demokratiske verdier, pressefrihet og rettssikkerhet. Men tradisjonen med å gjenta en usannhet mange nok ganger til at folk tilslutt vil tro det er sant, er en metode som vårt samfunn burde være spart for. En sannhetssøkende journalist vil ikke utelukke informasjon som kan torpedere det som ellers kunne ha vært et skup. Journalist Tore Gjerstad vil neppe komme på bedre tanker, men noen ansvarlige i Dagbladet burde snart spørre seg om en slik type journalistikk passer med avisens profil.