- Ingen jobber vel uten lønn?

Inge Tenvik og Trond Gaute Lockertsen tilbakeviser kritikken fra granskingsgruppen: - Vi har ikke misbrukt noen midler, sier Tenvik.

Laget ingen film

De to vil nå søke juridisk assistanse for å finne ut hvordan de skal forholde seg til rapporten, men mener allerede å kunne slå fast at den er full av faktiske feil.

- Jeg fikk sjokk da jeg leste den. Rapporten er utrolig ensidig, sier Lockertsen.

Filmprodusentene fikk se rapporten søndag - og samme kveld sendte Lockertsen et tre sider langt brev til filminstituttet hvor han mener å kunne påvise flere uriktigheter.

Blant annet påstår Lockertsen og Tenvik at arbeidet med «Drengen og draugen» er kommet lenger enn det rapporten sier. De mener også å kunne dokumentere at Norsk Filminstitutt har fått jevnlige rapporter om framdriften - og den manglende framdriften - i prosjektet.

Lockertsen og Tenvik avviser også at de skal ha fått kraftig overbetaling for det arbeidet de har gjort med tegnefilmen.

- Ingen jobber vel uten å få lønn. Jeg kan ikke se at vi har gjort noe galt. Det er sårende og vondt å lese rapporten og jeg kjenner meg ikke igjen i de karakteristikkene utvalget bruker, sier Tenvik.