Ingen journaliststreik

Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening kom til enighet i lønnsmeklingen.

|||

Meklingsmannen la fram en skisse til løsning i 1-tiden. En times tid senere hadde styret i Norsk Journalistlag samlet seg og stilt seg bak skissen. Også MBL gjorde dette.

Dermed blir det ikke noe av den planlagte journaliststreiken. 1.709 journalister sto klare til å gå ut i streik dersom meklingen ikke hadde ført fram.

Journalistene ville ha et ekstra lønnstillegg for å ta igjen forspranget andre yrker har fått de siste årene.

(NTB)