- Ingen kan tvinges til å elske. Vil den ene ut, er det slutt

Kunstnerisk skilsmisse i Larvik tingrett.

I RETTEN:
Kunstneren Odd Nerdrum på vei inn til Larvik tingrett sammen med sønnen Øde Spildo Nerdrum tirsdag. 
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
I RETTEN: Kunstneren Odd Nerdrum på vei inn til Larvik tingrett sammen med sønnen Øde Spildo Nerdrum tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

- Ingen kan tvinges til å elske. Vil den ene ut, er det slutt.

Slik gjorde Odd Nerdrums kone Turid Spildo det klart at de ville avslutte samarbeidsavtalen med The Nerdrum Institute.

Det var da gått snaue to år siden partene inngikk en tiårig kontrakt som ga selskapet enerett til å markedsføre og selge Nerdrums malerier verden rundt.

Spildos epost i november 2011 skal ha kommet som en overraskelse for selskapets eiere, kunstrådgiver Bjørn Li, tidligere direktør for Nasjonalmuseet Allis Helleland og tidligere direktør for Kunsthuset, Kjell Wenstad.

De tre mener avtalen var uoppsigelig og krever erstatning for tapet de har lidd som følge av at kontrakten ble brutt, et tap anslått til 23 millioner kroner.

Ti år ble to Eposten fra Spildo til TNI, der samarbeidet mellom kunstneren og selskapet ble sammenlignet med et ekteskap, ble referert av saksøkernes advokat Espen Komnæs i Larvik tingrett tirsdag.

Spildo satt ved Nerdrums side i retten, mens Komnæs la fram saksøkernes side av saken.

Avtalen ble inngått på tampen av 2009 og skulle vare til 2019. Selskapet skulle få 50 prosent kommisjon for salg av kunsten.

The Nerdrum Institute som et selskap var ene og alene opprettet for å hjelpe Nerdrum og Spildo med alt det praktiske rundt markedsføring av kunsten, utstillinger og salg, slik at Nerdrum kunne konsentrere seg om det kunstneriske arbeidet, ifølge Komnæs' innlegg.

Han mener Nerdrum visste hva han gjorde da han inngikk avtalen og avviser at han kan ha blitt forledet til å gå med på noe han ikke skjønte omfanget av.

- Alt var fra Nerdrums side en gjennomtenkt helhet, sa Komnæs.

Spikeren i kista for samarbeidet kom da Spildo sendte en epost til Dagens Næringsliv og erklærte at det var over.

Ikke noe forretningstalent - Det er så enkelt som Nerdrum har inngått en avtale som han var sikker på at han kan si opp, sa Nerdrums advokat Stein E. Hove til retten.

Han viste til eposter som var utvekslet før avtalen ble inngått, og sier det burde være klart at Nerdrum og Spildo mente avtalen skulle være oppsigelig.

Han slo fast at Nerdrum ikke er noen talentfull forretningsmann.

Hove hevdet videre at instituttet ikke oppfylte sin del av avtalen fordi de tre ikke gjorde nok for å selge Nerdrums bilder. Spesielt skal forventningene til Allis Helleland og hennes mulighet til få i stand museumsutstillinger internasjonalt, ikke ha blitt innfridd

Da Spildo sendte epost til selskapet og ba om et møte med Li, Wenstad og Helleland høsten 2011, viste det seg vanskelig å få samlet de tre

Odd Nerdrum selv skulle etter planen vitne i retten tirsdag, men får i stedet slippe til onsdag morgen.

Forutsetning I en annen rettssak tidligere i år ble Nerdrum dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for grovt skattesvik. Åtte måneder av straffen er gjort betinget. Nerdrum har anket til Høyesterett, og ber om at hele dommen gjøres betinget.

Nedrum saksøkte også Skatt Øst for å ha blitt etterlignet og pålagt å skatte av 14 millioner kroner for inntektsårene 1998 til 2002. Denne saken tapte han både i tingretten og lagmannsretten, og Høyesterett har avvist å behandle søksmålet.

(NTB)

SAMMEN: 
Kunstneren Odd Nerdrum og kona Turid Spildo i Larvik tingrett tirsdag. 
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
SAMMEN: Kunstneren Odd Nerdrum og kona Turid Spildo i Larvik tingrett tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer