TVILSOM PÅSTAND: - Ramnefjell hevder at «Under den nye generalsekretæren i presseforbundet, Kjersti Løken Stavrum, er praksisen strammet inn.» Det skal Ramnefjell slite med å dokumentere, skriver Arne Jensen. Foto: NTB Scanpix
TVILSOM PÅSTAND: - Ramnefjell hevder at «Under den nye generalsekretæren i presseforbundet, Kjersti Løken Stavrum, er praksisen strammet inn.» Det skal Ramnefjell slite med å dokumentere, skriver Arne Jensen. Foto: NTB ScanpixVis mer

Ingen «innstramming» i PFUs praksis

Presseetikken er dynamisk og åpen for diskusjon. Men å påstå at Presseforbundets generalsekretær har stått for en «innstramming» er det ikke grunnlag for.

Meninger

I en side 3-kommentar i Dagbladet fredag 23. mai, tar Geir Ramnefjell for seg diskusjonen rundt kommentaren om Nobelkomiteen og First House fra Aftenspostens politiske redaktør Harald Stanghelle. Ramnefjell drøfter prisverdig blant annet rammene for norsk meningsjournalistikk.

På ett punkt må jeg imidlertid arrestere Ramnefjell. Han hevder at «Under den nye generalsekretæren i presseforbundet, Kjersti Løken Stavrum, er praksisen strammet inn.» Det skal Ramnefjell slite med å dokumentere.

Den samtidige imøtegåelsesretten er slått fast i Vær Varsomplakatens punkt 4.14: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»

Undertegnede har gått gjennom samtlige saker i PFU fra 1996 hvor et medium har blitt felt for brudd på den samtidige imøtegåelsesretten i tilknytning til leder- eller kommentarartikler. Det dreier seg om totalt 13 saker. En rekke av dem har paralleller til de problemstillingene vi står overfor i de siste sakene. Og PFU har ved flere anledninger - til dels mange år tilbake - slått fast at den samtidige imøtegåelsesretten er uavhengig av journalistisk sjanger. Gjennomgangen ble laget til det siste styremøtet i Norsk Redaktørforening (NR), og dokumentet er tilgjengelig på vår hjemmeside. For ordens skyld så er altså Harald Stanghelle styreleder i NR, og som sådan undertegnedes arbeidsgiver, uten at det påvirker mine betraktninger her.

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

PFU har dessuten understreket at den ekstra takhøyden som man må tillate på leder- og kommentarplass i utgangspunktet gjelder meninger og karakteristikker. Sterke beskyldninger av faktisk art er noe annet.

I en sak fra 2009 sier for eksempel utvalget:

«Utvalget vil imidlertid understreke at den omtalte takhøyden nettopp gjelder meninger, i form av ytringer og karakteristikker. Men også på lederplass er det viktig å tilstrebe at faktiske opplysninger er dokumenterte.(...) Etter utvalgets mening kan det ikke være tvil om at den påklagede lederartikkelen inneholder påstander av faktisk art, påstander om at (...) har en praksis som ikke er forenlig med de krav pressen selv setter. Derfor mener utvalget at klageren burde ha fått mulighet til samtidig imøtegåelse.»

Ramnefjell berører et interessant og viktig tema, som det er grunnlag for å diskutere nærmere. Som vi alle vet er presseetikken dynamisk og - ikke minst - åpen for diskusjon og revisjon. Men å påstå at NPs nåværende generalsekretær har stått for en «innstramming» er det ikke grunnlag for.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.