- Ingen melankoli

- Jeg synes de danske og svenske kritikerne har en defensiv holdning til litteraturen og sitt eget virke. Det kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Øystein Rottem, kritiker i Dagbladet.

Rottem lider ikke av melankoli på litteraturens vegne i dag. - Jeg er uenig i det bildet de danske og svenske kritikerne gir av situasjonen for både litteraturen og kritikken som trist. Det er vanskelig å operere med en avant-garde i dag, det er vanskelig å skulle bryte med alt, men det skrives da utrolig mye spennende, ny litteratur. Jeg er ikke bekymret for litteraturens stilling, og jeg synes vi kan se at yngre forfattere engasjerer seg i samfunnet. De er på vei mot et større engasjement enn tidligere. De yngre forfatterne er offensive, det liker jeg, sier Rottem.

Plass

Kritikernes oppgave er å holde disse forfatterne fram og gi dem plass. Dette kan gjøres på to måter: Trekke fram og vise det nye, og plassere den nye litteraturen historisk i forhold til tidligere tendenser. Begge retninger er like viktige synes Rottem. Samtidig peker han på at vi ser mye slapp kritikk, språklig og stilistisk. - En anmeldelse bør kunne vurderes som et språklig, litterært produkt. Den bør være lesverdig, og da mener jeg morsom, fengende og godt skrevet ved hjelp av bilder og metaforer - uten at det går ut over seriøsiteten. Det journalistiske håndverket må være der i tillegg til den litterære innsikten. Da vil leserne la seg engasjere av anmeldelsen også, ikke bare det litterære verket.

Sjenerøst

Rottem synes det er merkelig at Gulliksen savner markante anmeldere. - Unge, nye forfattere blir sjenerøst mottatt og løftet fram i aviskritikken. Det skapes rom for ny litteratur, men noen Brandes-trend har vi jo ikke akkurat i Norge. Det er enkelt nok ikke tida for slike kritikere nå, mener Rottem. En del eldre anmeldere kan være blinde for den nye litteraturens kvalitet. Derfor er det viktig at avisene gir plass til nye, unge kritikere. En blandet stab vil gi positive utslag. Når det gjelder forskjellene på norsk, dansk og svensk kritikk, synes ikke Rottem de er store. Han forteller at de seinest sist vinter hadde en diskusjon i Danmark om hvor dårlig den danske aviskritikken er. - Den danske kritikken er verken mer teoretisk fundert eller skarpere i kantene enn den norske, hevder Rottem.

Rottem er enig med Trond Haugen i at avisenes rammebetingelser gjør kritikken skadelidende. - Dårlig betaling er den største trusselen mot skikkelig anmelderi. I tillegg kommer ofte kravet til hvordan man skal skrive i konflikt med hvordan man selv vil skrive som seriøs anmelder. Avisene burde ha et par fast ansatte anmeldere i tillegg til frilansere. Fast ansatte anmeldere vil ha større mulighet og frihet til å kunne holde seg oppdatert om hva som skjer i miljøet. Rottem synes det er merkelig at dette ikke prioriteres. - Bokstoff er jo fremdeles godt stoff.