AKTIVIST: Lars Egeland hoppet i bassenget som en markering for naturlig nakenhet. Så skrev han kronikk i Dagbladet onsdag. Foto: Thomas Rasmus Skaug
AKTIVIST: Lars Egeland hoppet i bassenget som en markering for naturlig nakenhet. Så skrev han kronikk i Dagbladet onsdag. Foto: Thomas Rasmus SkaugVis mer

Ingen naturlig nakenhet

Tvert imot har nyere forskning påpekt at det snarere er bluferdighet og sjenanse som er det naturlige.

Stortingsrepresentant Lars Egeland (Sv) tar i en kronikk i Dagbladet 20. mars til orde for en «mer naturlig nakenhet» som botemiddel mot så vel usunn kroppsfiksering som kommersiell striptease og porno. Slik jeg forstår ham, er sjenanse overfor egen nakenhet et kulturelt fenomen som skaper en unaturlig kommersialisering av kroppen.

Det er imidlertid lite hold i disse påstandene. Tvert imot har nyere forskning påpekt at det snarere er bluferdighet og sjenanse som er det naturlige og som har vært det toneangivende gjennom menneskehetens historie. Dette er bl.a. påpekt av den tyske sosialforskeren Anja Lietzmann i en doktorstudie. Sosiologen Gerhard Schulze anser også bluferdighet for å være noe universelt som er gjennomgående i alle større eller mindre kulturer. Forklaringen på dette er langt på vei at bluferdighet og skamfølelse er egenskaper har gitt kulturer og individer suksess og dermed er blitt videreført. Vi er rett og slett blitt genetisk kodet til skamfølelse for nakenhet. Ved nettopp å regulere seksualiteten i sosiale sammenhenger, gjennom ikke minst skamfølelse som har bidratt til å legge bånd på seksuell aktivitet, har en kunnet sikre stabilitet og ordnede sosiale forhold som på sin side har lagt forholdene til rette for annen nødvendig produktiv virksomhet.

Imidlertid kan bluferdigheten godt anta forskjellige og kulturelt betingede former. En vet også at kulturell påvirkning til tider kan motvirke den naturlige bluferdigheten. Rent historisk opplever en ofte at en radikal og «frigjort» tidsånd kan bidra til å dempe bluferdigheten hos mange, men dette er som regel begrenset til bestemte sjikt i befolkningen som legger stor vekt på å framstå som frigjorte eller fordomsfrie. Dette er å anse som kulturelle føringer som imidlertid sjelden er allment utbredt eller vedvarende. Dessuten vil det alltid finnes individuelle forskjeller i en kultur som for eksempel vår. Det er imidlertid bluferdigheten og sjenanse som må ses på som det menneskelig naturlige.

Egeland har muligens rett i at en slik «restriktiv» holdning til nakenhet kan føre til fenomener som porno og stripping. I så fall blir det vanskelige fenomener å bli fullstendig kvitt. På den annen side kan Egeland og andre med sine «frigjorte» holdninger glede seg over at dette er dobbeltmoralistiske behov de selv er forskånet for.

Følg oss på Twitter