Ingen ny kurs!

KRF OG SP har et felles engasjement for levende distrikter. Åslaug Haga forsøker å konstruere motsetninger, men tar hun seg tid til å lese KrFs program, vil hun finne gode, framtidsrettede løsninger for å sikre velferd og skape arbeidsplasser i lokalsamfunn over hele landet. Haga tegner en karikatur og et skremmebilde av Samarbeidsregjeringens distriktspolitikk, samtidig som hun har slettet minnene om det voldsomme distriktsopprøret som rammet Stoltenberg-regjeringen fra sin egen hukommelse. Vi har prioritert velferd i lokalsamfunnene:; I løpet av de fire siste årene har vi økt bevilgningene lokal velferd med 12,5 milliarder kroner. Vi erkjenner at kommuneøkonomien fortsatt er stram mange steder - og vil fortsette å styrke kommunenes økonomi. Men Haga kan ikke snakke seg bort fra at kommunene har flere kroner til eldreomsorg, skole og barnehager nå, enn da Ap eller Sp hadde kommunalministeren. Flere arbeidsplasser er nøkkelen til levende lokalsamfunn i alle deler av landet. Store deler av arbeidsplassene i distriktene er i såkalt konkurranseutsatt næringsliv. For disse bedriftene er det helt nødvendig å ha rammebetingelser som gjør dem konkurransedyktige i forhold til sine konkurrenter. To stikkord er da viktige: rente og kronekurs.

UNDER samarbeidsregjeringen har både renten og kronekursen blitt svekket. Våre skatteletter har i hovedsak gått til arbeidsplasser og bedrifter. For å sitere småbedriftslederen Ole Olsen fra Kvitsøy: «Det siste vi trenger nå, er en ny kurs!» Sp vil inn i et regjeringsprosjekt som ekspertene mener vi gi høyere rente og sterkere kronekurs - og som vil øke skattene for bedriftene. En slik politikk truer arbeidsplasser - spesielt i distriktene!