Ingen private arkiv

Ifølge informasjonssjef ved Slottet Wenche Rasch regnes ikke private brev som arkivverdig materiale. Hun avviser også at kongefamilien har et eget privat arkiv.

Brevbålet i Rio

Riksarkivaren bekrefter at Riksarkivet ikke oppbevarer noen av kongefamiliens private brev.

- Vi har ingen private brev fra Haakon eller Olav i Riksarkivet. Den eneste muligheten er hvis noen av de andre personene vi har arkivert materiale etter her, har hatt korrespondanse med noen av de kongelige. Vi antar at kongehuset har et eget privat arkiv, men det vet vi ikke noe om, sier fungerende riksarkivar Leif Andresen.

Slottets informasjonssjef Wenche Rasch avviser at det finnes et privat arkiv, og gjentar at private brev er en privatsak.

- Vi har et nært samarbeid med Riksarkivet om oppbevaring og arkivering av arkivverdig materiale. Alle brev som ikke er av familiær eller privat karakter, er arkivert. Private brev er i utgangspunktet en privatsak, sier hun. I en pressemelding fra Slottet het det i går at «Kong Olav karakteriserte selv dette som {lsquo}sin lille prat med sin datter en gang i uken'. Etter Kong Olavs ønske ble brevene ikke registrert i Det Kongelige Hoffs arkiver, og han ønsket heller ikke at brevene på noe tidspunkt skulle gjøres tilgjengelig for offentligheten».

I pressemeldingen påpekes det at det var kong Olavs ønske at brevene ikke kom ut i offentligheten.

- Også kong Haakon og kong Olav makulerte systematisk sine brev. Var dette politikk på slottet?

- Hoffet er ikke kjent med at arkivverdig materiale eller private brev har blitt makulert tidligere, sier Wenche Rasch, som ikke vil kommentere kongens ønske utover dette.