KONFRONTERER HØIE: Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) og Janne Grøttumsbråten (t.v.), leder i Asker SV, har sammen med stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) skrevet innlegg om Helsedirektoratets rapport om spesialhelsetjenesten. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix
KONFRONTERER HØIE: Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) og Janne Grøttumsbråten (t.v.), leder i Asker SV, har sammen med stortingsrepresentant Sheida Sangtarash (SV) skrevet innlegg om Helsedirektoratets rapport om spesialhelsetjenesten. Foto: Terje Pedersen / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Psykisk helse

Ingen satsing på psykisk helse fra Høie

SV er lei av store ord og svulstige reformer på det psykiske helsefeltet.

Meninger

Tallenes tale er klar. Helsedirektoratets ferske rapport om spesialisthelsetjenesten for perioden 2013-2017, viser at kostnadsveksten i somatikken har vært på ti prosent, mens den i psykisk helsevern bare har vært på to prosent.

Veksten i somatikken har altså vært fem ganger høyere enn i psykisk helsevern, noe som er stikk i strid med den såkalte gylne regel som sier at den årlige veksten for psykisk helsevern og rusbehandling skal være høyere enn for somatikk.

Virkeligheten for pasienter og fagfolk er omfattende nedleggelse av sengeplasser, avvisning av henvisninger uten vurdering, høye selvmordstall, mye bruk av ulovlig tvang og syke på glattcelle.

At helseforetakene ikke følger opp styringssignalene gitt i oppdragsdokumentene, sier mye om hvordan helseforetaksmodellen har fratatt folkevalgte og fagfolk styringen av sykehusene våre. Men det fritar ikke helseministeren for ansvaret, for han skal sikre at prioriteringene følges.

Når brukerstyrte senger legges ned, ambulante team bare er operative på dagtid i ukedagene og liggetidene har blitt så korte at reinnleggelser er regelen, er det helseministerens ansvar. Det er ikke alt som kan behandles poliklinisk, og det er de sykeste som lider under dette.

Innføring av standardiserte pakkeforløp for psykisk helse og rus vil heller ikke øke behandlingskapasiteten. Konsekvensen blir fort kortere behandlingsforløp på et område hvor en individuell tilnærming, tid og tillit er avgjørende. SV er enig med psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard, når han i en kommentar til statsbudsjettet for 2019 sier at det er vanskelig å se hvordan etablering av pakkeforløp skal finne sted uten friske midler.

Nå bygges tilbud i spesialisthelsetjenesten ned, uten at kommunene får midler til å bygge ut sine tilbud. 50 millioner i ansettelsestilskudd til kommunepsykologer som foreslått i statsbudsjettet for 2019, er en dråpe i havet.

SV er lei av store ord og svulstige reformer på det psykiske helsefeltet. Det trengs en helhetlig satsing på psykisk helse, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Det forutsetter at den gylne regel faktisk følges, samtidig som kommunene får friske midler.

SV vil øremerke midler til flere brukerstyrte senger i spesialisthelsetjenesten, og innføre en kommunal opptrappingsplan for utbygging av psykisk helsetilbud i kommunene.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.