Ingen spøk med humor

Noen er humørløse fra de blir født med bart og en rynke i panna, mens andre evner å le av alt. Hvorfor har folk humor, og hvorfor ler alltid noen sist?

Før vi ringte professor i atferdsmedisin, ved Norges Teknisk- Naturvitenskaplig Universitet i Trondheim, Sven Svebak, som forsker på humor og er en av de som står bak en stor humorkongress i Bergen til sommeren, der forskere fra hele verden skal diskuterer og analysere humor, må vi tilså noe: vi har ikke sansen for lange setninger. Så til saken, Svebak:

- Hva er forskjellen på humor og latter?

- Humoren er et sosialt fenomen, mens latteren er det en husker av humoren. Latter en måte å formidle seg på som alle kan skjønne, både blinde og døve, og du kan høre latteren om natta.

- Latter er altså humorens esperanto?

- Latter er et verdensspråk, og det er grunn til å spørre hvorfor i all verden hjernen er brydd med å gjøre plass til noe sånt.

- Hva mener du?

- Det kunne ha vært andre måter å melde fra på om at noe var morsomt, for eksempel ved at høyre øre kunne ha blafret.

- Ha,ha, men det finnes dem som alltid smiler med øynene?

- Latteren har mange ansikter, grimaser og tårer. Latter er en stødig meldig.

- Hvor tidlig får vi humor?

- En eller annen gang i barndommen fordi det er tankenes lek med hvordan vi oppfatter verden rundt oss som danner grunnlaget for humor.

- Hva kommer det av at folk har forskjellige form for humor?

- Forskjellene på folk har med hvor lett man klarer å trå inn i lekens sinnstilstand. Amerikanske Eastman har sagt at humor er tvetydig; den kan skape bånd mellom mennesker og samtidig sette grenser. For eksempel kan mobbing på arbeidsplassen være en form for humor brukt til å knytte noen sammen, mens målet er å henge ut noen andre.

- Hvorfor er det så mange alvorlige mennesker i Norge?

- Alvorstunge mennesker er mer opptatt av konsekvensene. Det som hender nå er ikke et mål i seg selv for de som er på alvor.

- Dette var alvorlig?

- Alvor har behov for en plan og på denne måten skiller alvoret seg veldig fra leken fordi her er aktiviteten et mål i seg selv, man fungerer mer på impuls og er mer åpne for improvisasjon og sånn sett også mer kreative.

- Hvor sitter humoren?

- Synspunktet her er at den ikke sitter på et bestemt sted fordi den trenger hele hjernen. Tankene er så innviklet at det bare er menneskehjernen som klarer å få det til.

- Så aper har ikke humor sjøl om de ser lekne ut?

- Nei, det har de ikke.

- Lever du lenger av en såkalt god latter?

- Det spesielle for mennesket er at humor er en overlevelsesmekanisme. Sansen for humor er kanskje den ferdighetene som preger et normalt menneske når det gjelder å mestre vanskelige livssituasjoner.

- Men det er vel ikke bra å le av alt?

- Nei, det er noe galt hvis mennesker ikke evner å ta noe på alvor.

- Kan humor læres?

- Humor er et talent som ligger hos oss alle, men det må settes i gang, læres og utvikles. Og du kan se veldig store ulikheter hos unger ut i fra hvilke vilkår de har til å kunne utvikle sin humoristiske side.

- Hvorfor har noen svart humor?

- Denne formen for humor har et tydelig preg av erfaringer man har fått opp gjennom livet. Svart humor er i og for seg en variant av galgenhumor som folk i Norge i stor utstrekning hadde under gjorde krigen.

- Humor og velstand passer kanskje ikke så bra sammen?

- Forholdene i vår tid er vel bedre enn noen gang i historien og det preger nok vår humor.

- Hvorfor ler noen sist?

- Fordi de har sansen for en god latter.