LOVER ÅPENHET: «Denne regjeringens politikk skal kjennetegnes av åpenhet, realisme og bærekraftige løsninger. Uten ærlighet rundt disse utfordringene, blir det svært vanskelig å skape troverdighet om alt som er bra», skriver forsvarsministeren. Foto: NORSOF TG / Forsvaret
LOVER ÅPENHET: «Denne regjeringens politikk skal kjennetegnes av åpenhet, realisme og bærekraftige løsninger. Uten ærlighet rundt disse utfordringene, blir det svært vanskelig å skape troverdighet om alt som er bra», skriver forsvarsministeren. Foto: NORSOF TG / ForsvaretVis mer

Ingen tror på glansbilder

Forsvaret, og særlig Luftforsvaret, står foran store og krevende omstillinger når vi får nye kampfly og legger om basestrukturen.

Debattinnlegg

Det norske Forsvaret leverer sterke bidrag både ute og hjemme, hver eneste dag. Samtidig er det mye som tyder på at ikke alt fungerer så godt som den foregående regjering ville ha det til. Konsekvensen av å framheve bare det positive og tildekke det negative, er at viktige problemområder ikke blir håndtert.

Det er ingen tvil om at Forsvaret også står overfor utfordringer. Denne regjeringens politikk skal kjennetegnes av åpenhet, realisme og bærekraftige løsninger. Uten ærlighet rundt disse utfordringene, blir det svært vanskelig å skape troverdighet om alt som er bra.

Evnen til å stille raskt i internasjonale operasjoner samt å drive fredstidsoppgaver er i hovedsak i god skikk. Men det kan se ut som om grunnfjellet i vårt hjemlige forsvar ikke er så solid som vi ønsker. «Omstillingen av Forsvaret er fullført» har vi også fått høre stadig oftere det siste året. Men Forsvaret, og særlig Luftforsvaret, står foran store og krevende omstillinger når vi får nye kampfly og legger om basestrukturen.

For meg er det svært viktig at vi gir et fullstendig bilde av hvordan det står til. Da må vi som ansvarlige politikere også være sikre på at vi kjenner hele bildet. Jeg har derfor bedt departementet om å gi meg en grundig gjennomgang av nåsituasjonen i forsvarssektoren. Jeg vil se beregninger og vurderinger. Dette er ikke invitasjoner til omkamper, men en grundig sjekk av status for å kunne rette opp reelle feil og mangler ved behov.

Det er Forsvarets ansatte som vet hvor skoen trykker, og jeg vil snakke med dem. Når jeg er ute og besøker avdelingene, vil jeg gjerne se moderne og nypusset materiell som soldatene er stolte av. Men jeg vil også se det som ikke fungerer, og jeg vil høre hvorfor.

Jeg er opptatt av å få fram det riktige bildet av flere grunner. For det første fordi regjeringen skal ta riktige beslutninger. For å gjøre politiske vurderinger, må vi ha riktig informasjon. For det andre må Stortinget ha full informasjon for å ta stilling til våre forslag, og for det tredje må befolkningen ha tillit til at vi tar de riktige grepene for å løse det samfunnsoppdraget vi har fått. Hvis vi redigerer virkeligheten og framstiller en sminket versjon, vil vi miste troverdighet. Selvsagt kan ikke alt være bra hele tiden. Ingen tror på glansbilder.

Vi må forsikre oss om at vi sammen med våre allierte har god nok evne til å håndtere hele bredden av trusler ved behov. Vi ser tydelige bevegelser i våre omgivelser. Det er nye allianser og nye motsetninger, og endringer skjer fort. Forsvarets evne til å håndtere sine viktigste oppgaver er en hovedprioritet for denne regjeringen. Vi vil ha en reell operativ evne som er tilpasset nåtid og framtid. Dette krever realisme, reell balanse og langsiktig bærekraft som rettesnorer for de viktige beslutningene som ligger foran oss. Jeg gir ingen løfter om enkle løsninger, men jeg kan love åpenhet og ærlighet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.