Ingen trussel

EU: Lederen i Høyres EU-utvalg Nikolai Astrup tror selvsagt at det vil få store negative konsekvenser for Norge om Island blir medlem av EU. Uten å ta for gitt at Island går med i EU, mener Nei Til EU uansett at Astrup tar feil. Island i EU vil ikke bety mer fisk til EU.

En samlet tilgang på fisk svekkes stadig fordi fiskebestandene i Nordsjøen er svake. I tillegg kommer at vi ligger på et relativt høyt nivå på fangst i Barentshavet.

Island for sin del vil komme under et reguleringsregime innenfor EU som lenge har bestridt Islands andeler på fellesbestander. Særlig har engelskmennene vært og er fortsatt harde med islendingene. Island vil sannsynligvis få svekket sin posisjon ved fordelingen av fisken mellom statene i EU. Bildet blir enda mer traurig for islendingene når EU blir tvunget av miljøet i havet til å redusere sin fangstkapasitet og sine kvoter. Denne fellesanstrengelsen kan ikke Island innenfor EU stille seg utenfor. Miljøet i Nordsjøen og i det som i dag er islandsk sone, vil sette en stopper for den veksten som Høyres EU-utvalg argumenterer ut fra.

Norge har styrket sin posisjon fordi vi kan vise til en forvaltning som preges av bærekraft. På mange måter har Norge flere og sterkere forhandlingskort vis a vis EU nå enn det man har vært villig til å ta i bruk. Det viste seg blant annet i de nylig avsluttede forhandlingene mellom EU og Norge i saken om utkastpåbud/-forbud. Regjeringen selv fremstilte forhandlingsresultatet som en seier til Norge.

Gjennom EFTA har Island i likhet med Norge avtaler med andre land utenfor EU som er gunstigere enn avtalene EU har med disse. Island vil ved å gå ut av EFTA og inn i EU få dårligere markedstilgang til andre markeder der EFTA-avtalene har bedre avtaler. Island har dessuten belastet sine nåværende kvoter for mye og må derfor innstille seg et lavere uttak, noe som ytterligere svekker påstanden til Høyres EU-utvalg.