DOBBELT TILSKUDD: Onsdag skrev Dagbladet at etter manger Mikal Telle ble med i et fagutvalt i Norsk kulturråd, ble det samme utvalgets bevilgninger til artistene i stallen hans doblet. 

Foto: Nina Hansen
DOBBELT TILSKUDD: Onsdag skrev Dagbladet at etter manger Mikal Telle ble med i et fagutvalt i Norsk kulturråd, ble det samme utvalgets bevilgninger til artistene i stallen hans doblet. Foto: Nina HansenVis mer

Inhabil eller inkompetent

I Norge har vi valgt en modell hvor det er kunstnerne som utgjør kompetansen. De - og andre i deres nettverk må også kunne søke tilskudd.

Dagbladet har de siste dagene hatt en serie med reportasjer hvor det er stilt spørsmål omkring Kulturrådets praktisering av habilitetsbestemmelsene. I gårsdagens lederartikkel reises det spørsmål om Kulturrådets troverdighet og tillit, og vi blir anmodet om å foreta en opprydning i våre interne rutiner.

Vi setter pris på Dagbladets oppmerksomhet rundt Kulturrådets rolle, men må fastslå at Dagbladet her slår inn åpne dører. Kulturrådet vier habilitetsspørsmål stor oppmerksomhet, og så sent som i fjor utarbeidet vi egne habilitetsbestemmelser for Kulturrådet som er spesielt tilpasset vår virksomhet. De bygger selvsagt på Forvaltningslovens bestemmelser, og inneholder regler om habilitet for Norsk kulturråd og retningslinjer for habilitetsvurderingen som skal foretas. Råd, utvalg og ansatte i Kulturrådet har hatt fokus på habilitet den siste tida, blant annet hadde rådet en egen drøfting av problemstillingene på forrige møte. Vi har altså ønsket å sette habilitet på dagsorden og tydeliggjøre praksis på våre områder.

Rådet oppnevnes av regjeringen på bakgrunn av kunst- og kulturfaglig kompetanse. Alternativet kunne ha vært at Rådet besto av politikere eller byråkrater som skulle utøve et faglig kunstnerisk skjønn. Slike vurderinger hadde neppe bidratt til nødvendig armlengdes avstand mellom den frie kunsten og den politiske makten. Det er også Rådet som utpeker alle utvalgsmedlemmene. Også disse oppnevningene er gjort på bakgrunn av kunst- og kulturfaglig kompetanse.

I Norge har vi altså valgt en modell hvor det er kunstnerne som utgjør kompetansen på dette området. Disse kunstnere og kulturarbeiderne er og bør være aktive i kulturlivet. De — og andre i deres nettverk — må også ha anledning til å søke tilskudd for å holde aktiviteten i gang, noe som medfører at det vil dukke opp habilitetssaker på alle våre møter i råd og utvalg. Det er ikke suspekt, men helt legalt å være inhabil iblant. Vi ønsker oss heller kompetente utvalgsmedlemmer framfor utvalg bestående av ikke-kompetent beslutningskraft.

Følg oss på Twitter