INHABIL? Statsministeren mener han er inhabil. Statsministerens svar skyldes enten svak kunnskap om habilitetsreglene eller mangel på mot til å si sin mening.
 Foto: Lars Eivind Bones
INHABIL? Statsministeren mener han er inhabil. Statsministerens svar skyldes enten svak kunnskap om habilitetsreglene eller mangel på mot til å si sin mening. Foto: Lars Eivind BonesVis mer

Inhabilisering - vår nyeste sportsgren?

Med samme logikk kunne Stoltenberg heller ikke uttale seg om helsevesenet hvis han hadde en venn som har vært pasient.

Statsministeren ville ikke svare på spørsmål i Stortinget 21. november om hva regjeringen mener om surrogati, fordi han har en venn (Øystein Mæland) som har benyttet seg av det. Statsministeren mener han er inhabil. Mæland ble ikke nevnt i det hele tatt. Statsministerens svar skyldes enten svak kunnskap om habilitetsreglene eller mangel på mot til å si sin mening.

Inhabilitetsreglene skal sikre at personer som har eller kan få en personlig fordel av måten man behandler en sak som tjenestemann, tillitsvalgt eller folkevalgt, avstår fra behandlingen. Habilitetsreglene skal på den annen side ikke brukes til å stenge ute de som er representanter som velgerne har valgt til å ta ansvar.

Forbindelsen mellom statsministeren og Mæland omfattes ikke av oppregningen av habilitetsgrunner i forvaltningsloven § 6 første ledd. Men det aller viktigste ser ut til ha unnsluppet statsministeren. Han «behandler» ingen sak ved å svare på et generelt spørsmål. Og slett ingen sak som gjelder en liten krets eller enkeltperson. Han er bedt om å ytre seg offentlig om et politisk standpunkt. At det gjelder et syn på et spørsmål som kan berøre statsministeren eller en i vennekretsen som vanlig samfunnsborger, ligger totalt utenfor forvaltningslovens siktemål.

Med samme logikk kunne Stoltenberg heller ikke uttale seg om helsevesenet hvis han hadde en venn som har vært pasient, eller om abort hvis han kjente nært noen som hadde fått utført et slikt inngrep. Eller han måtte tie om Skiforeningens løyper i Marka, hvis han kjente nært noen i ledelsen der. Slik bruk av inhabilitetsreglene gjør dem til en karikatur.

Følg oss på Twitter

Stoltenberg har tidligere ikke lagt skjul på sine erfaringer som nær pårørende av noen som lever med rusproblemer, men forvaltningslovens bestemmelser hindrer selvsagt ikke å ha velbegrunnede meninger og å gi uttrykk for dem.

Når mange med forskjellig bakgrunn bidrar til tenkning og inntar standpunkter, og når vi møter andre synspunkter i samtale eller debatt, er det rett og slett demokrati i arbeid. Å inhabilisere seg selv ut av ordskiftet, er enten veldig misforstått eller veldig feigt. Å melde seg inhabil på grunnlag av en misforstått frykt for å bli kritisert, hemmer den frie debatten og dermed demokratiet.

Michael Tetzschner, stortingsrepresentant, Høyre.
Michael Tetzschner, stortingsrepresentant, Høyre. Vis mer