HABILITET: Kulturrådet turnerer inhabilitet i fagutvalg lemfeldig ved at vedkommende går «på gangen» bare under behandling av søknader der hun er inhabil. For øvrig anses man visst som habil», skriver Sæmund Fiskvik (bildet), som selv har oppnevnt mange fagjuryer. Foto: Eirik Helland Urke / Dagbladet
HABILITET: Kulturrådet turnerer inhabilitet i fagutvalg lemfeldig ved at vedkommende går «på gangen» bare under behandling av søknader der hun er inhabil. For øvrig anses man visst som habil», skriver Sæmund Fiskvik (bildet), som selv har oppnevnt mange fagjuryer. Foto: Eirik Helland Urke / DagbladetVis mer

Inkompetent i inhabilitet?

Det vil være ubegripelig om ikke Kulturrådet tar til vettet og fjerner «gå-på-gangen»-metoden. Debatt.

Debattinnlegg

HABILITET: Kulturrådets regler om habilitet har vært i søkelyset, og Dagbladet har i en ellers kritisk lederartikkel gått på bløffen om at professor Eivind Smiths betenkning om saken skulle velsigne Rådets liberale habilitetsregler. Da har man muligens bare lest hans polemiske tittel: «Inhabil eller Inkompetent?» - en tittel som levner liten tvil om svaret: Bedre inhabil enn inkompetent. Jo da?

Jeg har med glede og interesse lest problemnotatet. Rapporten er både lærerik og stringent - da unntatt den misvisende tittelen som skal gi oss et inntrykk av at man her får en akademisk vurdering av balansegangen mellom to uønskede forhold. For Smith skriver bare om den tematikken han behersker: jussen rundt inhabilitet.

Kulturrådet turnerer inhabilitet i fagutvalg lemfeldig ved at vedkommende går «på gangen» bare under behandling av søknader der hun er inhabil. For øvrig anses man visst som habil. Men Smith er helt klar på hovedregelen: At det ikke bare er når medlemmets egen søknad er oppe til behandling, at han eller hun må fratre, som inhabil. Også ved behandlingen av de andre, direkte konkurrerende søknadene vil inhabilitet inntre. Her åpnes det ikke for at inhabile kan kjennes delvis habile alene for å motvirke inkompetanse i utvalg.

... hadde det bare ikke vært for at tittelen inviterer oss til å tro det motsatte. Hvorfor?

I avisene opplever vi ofte at desken lager kreative titler som ikke matcher journalistens skriverier. Opererer Kulturrådet som en slik desk?

Eller verre: Var tittelen en del av oppdraget, og utmeislet før betenkningen?

Det vil være ubegripelig om ikke Kulturrådet etter dette tar til vettet og fjerner «gå-på-gangen»-metoden - slik at de avkrefter inntrykket av at de er inkompetente i inhabilitet. Aller verst har dette fungert for inhabile utvalgsmedlemmer, som nå blir uthengt bare fordi de fulgte et håpløst reglement. Riktignok burde de selv begripe at det stinker av å søke støtte fra et utvalg der man selv sitter, men noen har altså behov for å få det opplest og vedtatt. Dessuten er det faktisk sånn at noen vil misbruke en slik posisjon, selv om de fleste ikke gjør det.

Og da blir altså resultatet at Kulturrådet blir sittende der med et så magert tilfang av fagfolk at utvalgene blir inkompetente? Hvilken myte! Naboen Fond for Lyd og Bilde har utnevnt svært så kompetente fagutvalg i flere tiår med slike «strenge» habilitetsregler. I all beskjedenhet var undertegnede gjennom mer enn 20 år sentral i oppnevningen av ca. 300 fagjuryer i Spellemannprisen med samme habilitetskrav. Inkompetente?

Det er kort og godt jobben til Kulturrådets administrasjon å sette sammen fagutvalg som både er habile og kompetente. Makter de ikke noe så enkelt, lyser det ikke akkurat av kompetanse.