Inn i margen

Det mest opplagte fellestrekket til de første bøkene i Gyldendals nye serie «Marg», er kanskje at alle har fått et lekkert cover med et sitat betegnende for hver av bøkene.

Sitatet på novellesamlingen til den London-bosatte libanesiskfødte kvinnen Hanan al-Shaykh er: «Jeg kastet meg over svigermoren min og bet henne i nesen.» Og nettopp galskapen her er symptomatisk for de fleste av novellene som handler om sterke kvinner, hvis liv henspiller på spenningen mellom et tradisjonelt østlig og et moderne vestlig kvinneliv.

Men al-Shaykh er ingen opplagt moralist eller feminist i den forstand at kvinnene er ofre.

Tvert om, til tross for en delvis «tung» og tragisk tematikk, er novellene velsignet med en befriende og uhøytidelig, nesten grotesk, humor.

Som når den jemenittiske kvinnen reiser til London og stolt gir sin møydom til den første engelskmannen hun treffer - en fordrukken homoseksuell snylter - fordi han tilhører «herrenasjonen». Språklig er novellene svært elegante, men til tross for at de både er overraskende og noe utypiske, er de likevel ikke grensesprengende marginale. Kanskje fordi de som noveller, visse av dem på bare et par sider, blir for kjappe og smakebitaktige til å kunne ramme «marg» og bein.