GAVEPAKKE TIL HOLLYWOOD: Kulturminister Thorhild Widvey presententerer den nye filmmeldinga på Filmens Hus. Foto: Hans Arne Vedlog
GAVEPAKKE TIL HOLLYWOOD: Kulturminister Thorhild Widvey presententerer den nye filmmeldinga på Filmens Hus. Foto: Hans Arne VedlogVis mer

Innfører insentivordning for filmskapere i 2016

Nå kan det komme flere filmstjerner til Norge for å jobbe.

(Dagbladet): Kulturminister Thorhild Widvey (H) har i dag lagt fram stortingsmelding om film, som legger grunnlag for Stortingets diskusjon om hvordan framtidas filmpolitikk skal se ut.

Her går det fram at Regjeringen vil innføre en såkalt insentivordning for filmproduksjon fra 2016.

- Vi har fantastisk natur og arkitektur i dette landet, og bør være et attraktivt land for utenlandske produksjoner, sier Widvey på pressekonferansen på Filmens hus i Oslo i dag.

Høring Innretningen og størrelsen vil kulturdepartmentet komme tilbake til i en høring til høsten, men ordningen skal ikke gå på bekostning av de andre filmtilskuddsordningene, slik den hjemlige bransjen har fryktet.

Insentivordningen skal gjøre det billigere for utenlandske filmskapere å komme til Norge og filme - og billigere for norske filmskapere å lage filmene sine innenlands, istedet for å spille dem inn i utlandet, slik en av tre norske filmer ble i fjor.

Et ønske om insentivordning for å lokke utenlandske filmskapere har blitt etterlyst av turistbransjen såvel som deler av filmbransjen.
 
Det er kjent at såvel store Hollywood-filmer som Marvel-filmen «Thor» og den populære HBO-serien Game of Thrones har ønsket å spille inn scener, men trakk seg fordi det ikke har vært noen insentivordning som kan bøte på det høye kostnadsnivået.

Mer attraktivt Argumentene mot insentivordning for filmskapere er blant annet at det forvansker et allerede komplisert skattessystem og at det gir filmskapere særfordeler som ikke kommer andre kunstneriske uttrykk og næringer til gode.

Men land som Island og Ungarn har lyktes med å trekke til seg en rekke store produksjoner, til glede for lokal turistnæring og tjenesteleverandører, samt lokal filmbransje som får muligheten til å delta i store Hollywood-produksjoner, ved hjelp av rause insentivordninger.

- Ordningen vil gjøre Norge et mer attraktivt land for filmproduksjon og utnytte kompetansen i norsk filmbransje bedre. Ordningen skal
gjelde både nasjonale og internasjonale produksjoner.

Den norske insentivordningen blir rammestyrt og refusjonsbasert. Det betyr at filmprodusentene får tilbakebetalt deler av pengene de bruker i Norge.

Den skal imidlertid ikke kunne utnyttes av norske filmprodusenter i kombinasjon med andre tilskuddsordninger.

Gjør systemet enklere Blant de andre hovedtrekkene i Regjeringens stortingsmelding om film er en kraftig forenkling av hele det offentlige tilskuddsysstemet for film. Ved å barbere detaljstyringen og skjemaveldet skal det bli enklere å søke og raskere å få penger av staten til å lage film.

- Under de rødgrønne regjeringa har det vært 14 ulike støtteordninger, under disse igjen har det vært flere underkategorier og flere særordninger. Det er for byråkratisk og langtekkelig, og uholdbart med den endringstakten og de bransjeutfordringene vi har i dag, sier Widvey.

Det nye regelverket skal være plattform- og sjangernøytralt.

Regjeringen vil videre ha sterkere regionale filmmiljøer ved å prioritere to eller tre konsoliderte regionale filmfond.

- Målene for filmpolitikken skal fortsatt være en bred og variert filmpolitikk av høy kvalitet. Filmproduksjoner som søker støtte skal fortsatt vurderes etter både kvalitet og markedsmessig potensial. Et mål i seg selv er at filmene skal nå flest mulig, uavhengig av om man liker å se film på kino, i sofakroken eller på trikken, ifølge kulturministeren.