Innovativt forleggeri?

FORLAGSDEBATTEN: Unn Conradi Andersen (UCA) fortsetter sin kritikk mot småforlagene i Dagbladet 25. juli. Hun etterlyser forlag som vil noe og en (skjønn)litteratur som utfordrer konvensjonene: «Ei bok er spesielt godt egnet til å utfordre det konvensjonelle, det bestående, det som bare er, som ingen stiller spørsmål ved.» Nuvel. Hva er å utfordre det konvensjonelle? Jo, i P2s Kulturnytt hevdet hun at det er å skrive om de nære relasjoner, som familien. Er det å skrive litteratur om familierelasjoner å utfordre konvensjonene?

I mine øyne er det ikke det: Det er svært konvensjonelt. Forfattere i dag skriver knapt om annet. Jeg tør påstå at det aldri har vært skrevet kjedeligere og mer intetsigende skjønnlitteratur enn de siste tiårene.

Som forlegger er jeg primært opptatt av fakta, praktbøker, læremidler og debattbøker. Skulle det derimot komme inn skjønnlitterære manus som virkelig utfordrer det konvensjonelle, ville jeg ikke nøle med å utgi dem. Jeg kunne godt tenke meg en roman med handling fra for eksempel Nedre Romerike Vannverk. En roman fra et gjennomkorrupt miljø, som beskriver hvordan denne kulturen kan oppstå i et land der vi alltid vært selvgode nok til å si at korrupsjon ikke eksisterer. Griskhet må være en av de mest utbredte laster i Norge. Hvorfor skriver ingen om det, fremfor å skrive om sine gørrkjedelige familier?

UCAs kvalitetskriterium om å utfordre konvensjonene må forstås som en slags forlengelse av 68-generasjonens prosjekt om å politisere det private. For unge kulturradikale som UCA blir det å utfordre konvensjonene et mål i seg selv, fordi de er oppflasket på det budskapet fra sine SV-foreldre. Som forfatter av «Skikk og bruk» (2005) vil jeg heller si vi trenger mer konvensjoner i det norske samfunnet. Bedre disiplin i den norske skolen, og større evne til smalltalk i den norske kultureliten. UCA fremholder forlaget Manifest, og Magnus Marsdals «Frp-koden» (2007) som en bok som utfordrer. Er det så innovativt å ønske en sterkere og mer radikal fagbevegelse, slik Marsdal ønsker? I mine øyne er det mer ukonvensjonelt å ønske å svekke LO-systemet.

I Lundesgaard Forlag er vi primært opptatt av lage gode produkter. Vi utvikler blant annet nye læremidler til førerkortopplæring i samarbeid med Nordens største trafikkskole. Første bok i serien var «Mopedboken: Med oppgaver» (2007) som er enkelt disponert og har frisk design. Dette er innovativt forleggeri som når ut til mange, Unn Conradi Andersen. Det er dine betraktninger i denne debatten som er konvensjonelle.