Innrømmer forhold til NRK-styremedlem

Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Kulturdepartementet har et så intimt forhold til et styremedlem i NRK at han ikke kan behandle «styrespesifikke saker» i departementet. Det har han informert kulturminister Ellen Horn om.

Dermed håper Raske-Roger å være i forkant hvis det reises tvil om hans habilitet.

I hjembyen Tromsø er det alminnelig kjent at Ingebrigtsen og Hilde Sjurelv (33) er kjærester. Hun har vært styremedlem i NRK siden i fjor sommer og fikk fortsette da Torger Reve ble kastet som styreformann i januar.

Kulturdepartementet er NRKs eier, og som statssekretær vil Ingebrigtsen være svært sentral i viktige spørsmål om NRKs framtid.

«En relasjon»

En uvanlig knapp statssekretær Ingebrigtsen vil ikke utdype hvilket forhold han har til Sjurelv, men innrømmer overfor Dagbladet at de har «en relasjon». Sjurelv jobber til daglig som personlig rådgiver for Ap-ordfører Herman Kristoffersen i Tromsø.

- Jeg har en type forbindelse til Hilde Sjurelv som gjør at jeg overfor kulturministeren og mitt system har sagt fra om at styrespesifikke saker om NRK, for eksempel spørsmål om honorar til styremedlemmer og styresammensetning, ønsker jeg ikke å behandle. Jeg følte at det var riktig å gjøre det slik, sier Ingebrigtsen som mener han informerte Horn for et par uker siden.

- Det var i hvert fall ikke for seint, kanskje snarere for tidlig, sier han.

Ikke noe problem

- Men er du ikke redd for at du kan beskyldes for å være inhabil i mange andre viktige spørsmål som gjelder NRKs framtid når du som representant for eieren har et nært forhold til et styremedlem?

- For alle som har en rolle i samfunnslivet som meg, er det ens egen profesjonalitet som gjør det til et problem eller ikke.

- Noen vil hevde at det ikke er din oppfatning som er viktig, men hvordan andre oppfatter din integritet eller habilitet?

- I den grad noen oppfatter min forbindelse til Sjurelv som et problem, får vi ta en runde på det. Jeg føler ikke at det er det. NRK-saker i sin alminnelighet kan jeg fortsatt behandle, sier Ingebrigtsen.

«Siden gymnaset»

Han opplyser at han har kjent Sjurelv «siden gymnaset», men vil ikke opplyse noe om forholdet «utover det som har offentlighetens interesse».

Hilde Sjurelv er utdannet statsviter og var i mange år aktiv i Unge Høyre. Hun var i går kveld ikke tilgjengelig for kommentar.

- UPROBLEMATISK: - I den grad noen oppfatter min forbindelse til Sjurelv som et problem, får vi ta en runde på det. Jeg føler ikke at det er det. NRK-saker i sin alminnelighet kan jeg fortsatt behandle, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen.Foto: HANS ARNE VEDLOG
KJÆRESTE: NRK-styremedlem Hilde Sjurelv.