Innskrenking for utsmykking

Tallene i kulturbudsjettet ga entydig beskjed om miserable utsikter for den statlige kunstpolitikken. Dette gjelder ikke bare på museumsfronten, hvor nye bevilgninger er lik null, og årets storstilte utbygging i de øvrige nordiske land distanserer Norge til en enda mindre flatterende jumboplass. Nå ser også Utsmykkingsfondet for offentlige bygg ut til å gå trange tider i møte, og i går begrunnet direktør Stig Andersen sin avgang med at 1999 gir «redselsfulle perspektiver» for virksomheten.

  • Dette skyldes i første rekke at det er satt bom for nye prosjekter fra Statsbyggs side, som har vært hovedområdet for Fondets satsing siden ordningen kom i stand i 1976. Det var da Stortinget vedtok at en prosent av byggesummen skulle øremerkes for kunstnerisk utsmykking, og det lå også politiske lovnader om at satsen skulle heves når ordningen hadde fått virke over ei tid. Disse løftene var ikke verd det papiret stortingsreferatet ble skrevet på, og etter noen år sank prosentsatsen til under halvparten. Hvilket i sin tur ledet til at satsingen - som også siktet mot å heve nivået på offentlig tilgjengelig kunst - ble mindre dristig fra Utsmykkingsfondets side.
  • Likevel er det ingen tvil om at de siste åras store statlige nybygg - som for eksempel den nylig fullførte hovedflyplassen på Gardermoen eller Rikshospitalet og Universitetsbiblioteket som snart ferdigstilles i Oslo - har gitt kunstnerisk uttelling, slik at man ikke lenger kan si at kunsten forsvinner inn i offentligheten. Det skyldes i alle fall ikke kunstnerne at Statsbyggs stilling er så usikker, men institusjonens fadeser rammer også dem.
  • Andersen peker også på en utvikling hvor privatisering av statsbedrifter til aksjeselskaper fritar for faste avsetninger til utsmykking. Det er imidlertid en sannhet med modifikasjoner, i alle fall når man ser på Telenor og den satsingen som Åse Kleveland har fått armslag for å gjennomføre der. Så seint som i november kunne den tidligere kulturministeren invitere 24 kunstnere fra de nordiske land til konkurranse - med en ramme på 25 millioner - om Telenors nye anlegg i Bergen og Trondheim. Statsråd Anne Enger Lahnstein har utvilsomt mye å lære fra sin forgjenger om betydningen av å satse på kunst.