KJEVEORTOPEDI TIL BARN: Det er politikernes ansvar å bestemme hvor store egenandeler barnefamiliene skal betale for tannregulering. Men innsparinger bør ikke gå mest ut over de med størst behandlingsbehov, skriver artikkelforfatter. Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
KJEVEORTOPEDI TIL BARN: Det er politikernes ansvar å bestemme hvor store egenandeler barnefamiliene skal betale for tannregulering. Men innsparinger bør ikke gå mest ut over de med størst behandlingsbehov, skriver artikkelforfatter. Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer

Tannhelse:

Innsparingsforslaget til regjeringen vil gå utover barnefamiliene

Egenandelene vil øke mest for dem med de mest alvorlige bittfeilene som gir høyest refusjon. Og bittfeil er arvelige. Familier med flere barn rammes derfor særlig hardt.

Meninger

Tenk deg at du er hos skoletannlegen med din datter. Tannlegen finner to hull. Han kan gjerne legge begge fyllingene straks, men da er bare den ene gratis, den andre må du betale selv. Men – han kan legge en fylling i dag og en i neste uke, da blir begge gratis. Utrolig?

Men slik blir det for tannregulering når Helsedepartementets (HOD’s) forslag til statsbudsjett vedtas. Ofte vil det være faglig nødvendig å gjøre flere arbeidsoperasjoner ved samme besøk, men HOD foreslår altså at kun én per besøk skal gi refusjon.

Mange barnefamilier vil da måtte betale for de øvrige arbeidsoperasjonene selv for å unngå flere reiser og fravær fra jobb og skole. Det vil gi sterkt økte egenandeler. Andre vil velge flere besøk og påføre samfunnet ekstra utgifter. Og for ordens skyld, vi snakker om alle de vanligste arbeidsoperasjonene, de som utgjør selve reguleringen.

Takstsystemet har til nå hatt en sikkerhetsventil. Man har gitt refusjon for flere arbeidsoperasjoner etter en «tilleggstakst». Denne foreslås nå fjernet «fordi den anses som unødvendig». HOD tror åpenbart at «tilleggstaksten» kun brukes til lite tidkrevende merarbeid. Det er feil.

Den brukes til nøyaktig de samme arbeidsoperasjonene som hovedtakstene. Egenandelene vil øke mest for dem med de alvorligste bittfeilene som gir høyest refusjon. Og bittfeil er arvelige, slik at familier med flere barn rammes særlig hardt.

Opprinnelig foreslo HOD å fjerne refusjon til en hel gruppe pasienter med «klart behov». De begrunnet dette med at bittfeilene i gruppen var små og ikke ga stønad i våre naboland. Da det ble dokumentert at absolutt alle med slike bittfeil fikk tilbud om gratis behandling i Sverige og Danmark, måtte forslaget, som kom i en utredning fra Helsedirektoratet, legges i skuffen.

På kort varsel kom HOD opp med et nytt innsparingsforslag på 25 millioner kroner, men rakk åpenbart ikke å utrede konsekvensene. Det hele minner sterkt om fjorårsbudsjettets sukkeravgift hastevedtatt i seine nattetimer.

Totalt skal det spares ca. 50 millioner kroner på tannhelsebudsjettet for 2019, og i media har det vært framstilt som om hele innsparingen vil gå ut over utsatte voksne med spesielle behov og diagnoser. Det korrekte er altså at halve innsparingen skal tas på kjeveortopedi til barn.

Det er politikernes ansvar å bestemme hvor store egenandeler barnefamiliene skal betale for tannregulering. Men innsparinger bør ikke gå mest ut over de med størst behandlingsbehov, og heller ikke gi incentiver til ineffektive behandlinger med økte offentlige kostnader.

HOD er kjent med en utredning fra 2016 (Norsk kjeveortopedi – Tid for regulering) der vi lufter en rekke innsparingsforslag som verken medfører økte egenandeler eller unødvendige besøk. HOD bør legge den nåværende hjelpeløse budsjettendringen til side, og sammen med fagmiljøene gå gjennom forslagene i utredningen vår. Statsbudsjettet tåler at man bevilger seg nødvendig tid. Det dreier seg tross alt «bare» om 25 millioner.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.