Innstrammet skjenketid

«Jeg betaler gladelig skatt for at lovene blir håndhevet. Legg på enda en tier på pilsen i helgen, hvis det er det det koster å ha politiet ute i gatene. Det å flytte en time på stengetiden er bare en lettvint løsning som antagligvis ikke vil utgjøre noen forskjell. Boye BEkk

«Men det er altfor mange som ikke greier å ta vare på seg selv, og som i tillegg skader andre. Mange oppfører seg så jævlig i fylla at taxisjåfører, bussjåfører, leger på akuttmottakene osv. ... er livredde for å jobbe om natten, spesielt i helgene. Vold er det store problemet. Dersom du ser en tulling som lager bråk, så husk det er hans feil ...

jovisk

«Folk blir da ikke noe mindre fulle av at de drar hjem en time før? Det største problemet er at det hoper seg opp med fulle folk i gata på et gitt tidspunkt, siden alle skjenkestedene er nødt til å stenge samtidig. I Oslo har vi også den smått idiotiske skjenkeringen, som betyr at kun utestedene i sentrum får lov til å holde åpent. Er det rart det blir bråk? Captain Obvious«Forbud er ikke veien å gå! At noen ikke klarer å ta ansvar, skal ikke gå utover andres frihet. Kollektiv avstraffelse er forbudt! Få bevilget større ressurser til politiet isteden!

MK

«Det som trengs i Norge er ikke skjerpete serveringstider, men økte bevilgninger til politi, og gjøre politiet mer synlig i gatene nattestid.

Stein Tjallesen«Folk som oppfører seg som duster i fylla ødelegger for alle, og vi må ha regler og lover ut ifra det.

Hilde