Barne-, likestillings- og inkluderingsminister  Solveig Horne beroliger norske statsborgere som studerer i utlandet og har barn. Foto: Nina Hansen
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne beroliger norske statsborgere som studerer i utlandet og har barn. Foto: Nina HansenVis mer

Innstramming i barnetrygd vil ramme få studenter

Norske statsborgere som studerer i utlandet med lån eller stipend fra Statens lånekasse, har en egen unntaksbestemmelse.

Meninger

Kjære Kristin Antonsen Brenna. Du skriver i Dagbladet onsdag 29. april at jeg gjør livet vanskeligere for studenter som vil utenlands. Jeg kan berolige deg med at forslaget om innstramming av barnetrygd ved utenlandsopphold vil ramme ytterst få studenter.  

Bakgrunnen for forslaget er at Oslo og Drammen kommuner har bedt om hjelp til begrense problemet med elever som har langvarig skolefravær på grunn av utenlandsopphold. Barn som tas ut av skolen går glipp av viktig undervisningstid. Ved å stramme inn retten til barnetrygd ved utenlandsopphold ønsker vi å sende et signal til foreldre som vurderer å reise ut med barn.   

Norske statsborgere som studerer i utlandet med lån eller stipend fra Statens lånekasse, har en egen unntaksbestemmelse. For disse studentene spiller det dermed ingen rolle at regelen strammes inn fra seks til tre måneder. Jeg foreslår ikke å endre dagens unntaksregler i barnetrygdloven. For studenter som ikke skulle falle inn under denne unntaksregelen, er det mulig å søke om å få opprettholde barnetrygden. Jeg tror derfor at den endringen vi foreslår vil ramme få studenter. Enkelte grupper av statlig ansatte og ansatte i Forsvaret er andre eksempler på grupper som har unntaksregler.   

Foreldre står fritt til å velge utdanningsløp for sitt barn, og utenlandsopphold kan styrke barns identitet og tilhørighet til opprinnelseslandet. Du forteller selv om positive opplevelser med dette. Men utflytting fra kjente omgivelser og returen til klasserommet i Norge kan være problematisk. Dette gjelder spesielt for barn med annet morsmål enn norsk. Jeg mener det er uheldig, først og fremst for integreringen av den enkelte elev i den norske skolen.  

En innstramming i retten til barnetrygd betyr at foreldre ikke kan belage seg på lengre opphold med barnetrygd utenfor Norges grenser. Men er det forhold du mener vi ikke har tatt i betraktning, håper jeg du og andre vil komme med mange gode innspill til oss når forslaget blir sendt på høring.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.