Innvandrere er ikke voldtektsmenn

VOLDTEKT: FrP prøver nå å sette likhetstegn mellom innvandrere og voldtekstmenn. SOS Rasisme anser dette som en rasistisk kampanje som hindrer bekjempelse av voldtekter.Den siste tids svært alvorlige voldtekter har skapt sinne og engasjement, og satt igang en viktig debatt om overgrep mot kvinner. Det er bra. SOS Rasisme tar selvsagt skarp avstand fra disseavskyelige handlingene.Samtidig vil vi på det sterkeste advare mot uttalelsene som FrPs justispolitiske talsmann, Jan Arild Ellingsen, i går kom med til Kanal 24: «Den her undersøkelsen viser at det dessverre er et faktumat gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse». Han henviser til FrPs egen løpeseddel fra 2005, der innvandrere stemples som kriminelle). Disse uttalelsene viser at FrP på ingen måte har blitt et «stuerent» parti, men fortsatt bærer med seg et rasistisk menneskesyn.

FRP SOM kaller seg et «lov og orden-parti» viser i denne debatten at de ikke er interessert i å hverken forstå eller bekjempe alvorlig kriminalitet mot kvinner. I følge tall fra SSB utgjør det totale antall voldtekstmenn mindre enn 0,002 % av befolkningen. Det er ut ifra disse tallene selvsagt statistisk umulig å trekke konklusjoner om at det ligger i «innvandreres kultur» å voldta. I så fall skulle de fleste innvandrere ha stått bak en eller flere voldtekter, sånn er ikke virkeligheten.Hvis FrP virkelig følte engasjement for kvinner og ofre for voldtekt så ville de studert hvilke fellestrekk som finnes blant voldtekstmenn, uansett hudfarge. Da kunne de kommet fram til faktiske løsninger på problemet. I stedet misbruker de voldtektene i Oslo til å skape hat mot innvandrere og muslimer.

EN ANSATT i Kirkens Bymisjon ble nylig dømt til fengsel i tre år og sju måneder for to voldtekter av en 23 år gammel kvinnelig asylsøker. Kirkens Bymisjon i Oslo hadde i 2005 1375 ansatte, én av dem voldtok, man kan altså hevde at det er en 0,07 % mulighet for å bli voldtatt hvis en oppsøker Kirkens Bymisjon. Roper FrP opp om kollektive tiltak retta mot Kirkens Bymisjon av den grunn? Kommer Biskopen i Oslo til å bli utfordra til å ta et tak i de ansatte i Kirkens Bymisjon? Vi tror ikke det.Denne forskjellsbehandlingen avslører et grunnleggende rasistisk menneskesyn. Å tillegge grupper av mennesker kollektivt ansvar for ugjerninger begått av enkeltpersoner er rasisme. Det er like rasistisk i 2007 som det var i 1930.