Inspirert i klasserommet

Morten Langeland (18) har skrevet diktet «Vekselstrømmasten», som er månedens dikt for januar.

(Dagbladet.no): Morten går siste året på Kristiansand Katedralskole. Han forteller at han ble inspirert under en klassetime.

- Inspirasjon for diktet var en måke på en lyktestolpe utenfor klasserommet. Det blåste, og det virket som måken hadde problemer med å holde seg der, forteller han.

Gjør inntrykk

Morten har ingen spesielle litterære forbilder, men forteller at alt han leser er med på å forme stil og tema.

- Litteratur som gjør inntrykk er den som tar opp noe; Henry Miller, Obstfelder og Ulven liker jeg godt.

Hva Morten ønsker å drive med i tida framover vil han ikke fortelle om.

- Framtiden finner meg nok, jeg har ingen planer om å forfølge den, sier han.

Les diktet:

«Vekselstrømmasten»

Vingene hviler

på påler plantet

jordnært av stål

Vinder hveser

svaier vaiere som

eksplosive vingespenn

Hvordan velge,

velge sekundet vi

svever?

Av Morten

Juryens begrunnelse:

«Vekselstrømmasten» er et annerledes dikt. I første omgang blir vi som lesere invitert med på et rent naturalistisk synsintrykk, der motivet er en høyspentmast. Så begynner dikteren å trylle med virkeligheten. Han gir masten vinger og føtter, gir vindene liv og sjel og lar dem lydmalende hvese i sitt møte med teknologien. Slik stiger det fram et litt Rolf Jacobsensk bilde av en på samme tid fascinerende og truende teknologi.

I siste strofe gjør diktet et kraftig kast i retning av våre valg og vår eksistens. Men ikke så kraftig at den underliggende tråden forsvinner. Det er livets korte svev vekselstrømmasten har invitert til refleksjon rundt. Dette er kort sagt skarp, gnistrende poesi. Gratulerer med et flott dikt!

For juryen,

Kristian Rishøi

I juryen denne gangen satt Niels Schia, Kristian Rishøi og Maria Børja.

STRØMMAST: Morten Langeland ble inspirert av en lyktestolpe utenfor klasserommet.