Integrering i Vinje

INTEGRERING: Forrige lørdag trykket Magasinet en reportasje om somaliere som er bosatt i Vinje, Telemark. Som reportasjen nevner og som vi har sett mange ganger i media, er somaliere kjent for å være vanskelige å integrere. Somaliere er den fjerde største innvandrergruppen i landet, og den gruppen med lavest utdanning og høyest arbeidsledighet. Likevel ga denne reportasjen en innsikt i at alt ikke er svart/hvitt. Vinje kommune har til sammenligning med flere andre kommuner lykkes med sin integreringspolitikk. Nesten alle somaliere har gått ut av videregående skole og flertallet er enten i høyere utdanning eller ferdig utdannet. Unntaket er de som kom til landet som voksne. Likevel er også de i arbeid, enten innenfor helsesektoren eller renhold. Poenget mitt er at somaliere er ulike, som alle andre folkegrupper. Alle trenger gode eksempler som kan virke som en motiveringsfaktor. Derfor er det utrolig viktig at en av Norges største aviser tar turen til kommuner som Vinje.

Selv har jeg vært bosatt i Vinje kommune og er nå under høyere utdanning i Buskerud. Vinje kommune har betydd utrolig mye for meg. Jeg tror, ærlig talt, ikke at jeg hadde fått samme muligheter i de store byene, som jeg fikk i Vinje. Og selv om mulighetene finnes også i de store byene, så tror jeg at det hadde vært vanskeligere å benytte seg av de mulighetene på samme måte. Når man kommer til landet er det normalt at man søker folk med samme bakgrunn. Dette er noe vi alle deler, enten om vi er nordmenn i Spania eller somaliere i Norge. Derfor er jeg glad for at jeg ikke endte opp i store innvandrermiljøer som i Oslo. Heldigvis kom jeg direkte til Vinje kommune og selv om jeg mange ganger ville flytte til en større by, er jeg i dag takknemlig over at jeg ikke gjorde det, før jeg var klar.

Ved å bosette oss i en kommune med lavt folketall og stort sett bare etniske nordmenn, ble vi nødt til å integrere oss så fort som mulig. Samtidig har kommunen gjort en fantastisk jobb med å inkludere de nye borgerne. Alt fra grundig støtte i skolen for de unge til norskkurs for de eldre. Vi ble sett på som likeverdige borgere og ble motivert til å oppnå alt vi ville, i likhet med etniske nordmenn. Mens det kan virke som om somaliere blir stemplet som nesten tilbakestående og giddeløse i media, ble vi i Vinje behandlet som en ressurs. Det er viktig at man tror på folk og forventer at de skal stå på egne bein. Derfor skal man så klart sette krav bak de støttetiltakene man tilbyr, men tillit og likeverd må komme først.